28.05.2024


ЗАПОВЕД № РД-07-88/05.11.2020 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Злогош и с. Трекляно, община Трекляно за календарната 2021 година 83.00 KB
Заповед № РД-04-125/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Брест. Публикувано на 08.10.2020г. 865.65 KB
Заповед № РД-04-124/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Злогош. Публикувано на 08.10.2020г. 886.42 KB
Заповед № РД-04-123/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Косово. Публикувано на 08.10.2020г. 2.04 MB
Заповед № РД-04-122/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Средорек. Публикувано на 08.10.2020г. 1.24 MB
Обявление за провеждане на заседание на община Трекляно 69.50 KB
Обява за провеждане на заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за община Трекляно 69.50 KB
Заповед № РД-07-59/05.08.2020г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, относно сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Трекляно за стопанската 2020/2021 година. Публикувано на 05.08.2020г. 269.94 KB
Предварителни регистри за землищата на община Трекляно 420.35 KB
ОБЯВА за изготвени предварителни регистри за землищата на община Трекляно 219.60 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271