10.06.2023


Заповед № РД-05-393/31.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Ресилово. Публикувана на 31.12.2018 г. 27.90 MB
На 12.12.2018г. от 14:00 часа в офис Сапарева баня на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня ще заседава комисията за землище с. Ресилово. Публикувано на 07.12.2018 г. 210.71 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2019 година за община Сапарева баня. Публикувано на 07.11.2018 г. 210.66 KB
Заповед на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Сапарева баня за календарната 2019 година. Публикувана на 05.11.2018 г. 218.38 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271