13.04.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-159 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Бадино, община Бобошево. Публикувано на 04.10.2021г. 1.46 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-148 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Блажиево, община Бобошево. Публикувано на 04.10.2021г. 1.74 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-149 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр.. Бобошево, община Бобошево. Публикувано на 04.10.2021г. 5.09 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-150 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Висока могила, община Бобошево. Публикувано на 04.10.2021г. 1.47 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-151 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Вуково, община Бобошево. Публикувано на 04.10.2021г. 1.64 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-152 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Доброво, община Бобошево. Публикувано на 04.10.2021г. 1.72 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-153 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Каменик, община Бобошево. Публикувано на 04.10.2021г. 1.40 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-154 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Скрино, община Бобошево. Публикувано на 04.10.2021г. 1.66 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-155 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Слатино, община Бобошево. Публикувано на 04.10.2021г. 4.50 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-156 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Сопово, община Бобошево. Публикувано на 04.10.2021г. 1.98 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271