03.12.2023


Заповед РД 05-7/11.01.2016г. на директора на ОД"Земеделие"- Кюстендил за изменение на Заповед РД-05-345/30.09.2015г. за землището на гр. Кочериново. 240.21 KB
Заповед РД 05-8/11.01.2016г. на директора на ОД"Земеделие"- Кюстендил за изменение на Заповед РД-05-344/30.09.2015г. за землището на гр. Кочериново. 268.70 KB
Заповед № РД-05-10/11.01.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил за изменение на Заповед № РД 05-329/30.09.2015г. за землището на с. Блатино. 273.73 KB
Заповед № РД-05-9/11.01.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил за изменение на Заповед № РД 05-374/30.09.2015г. за землището на с. Крайници. 570.85 KB
Заповеди от №РД-05-480 до РД-05-495/01.12.2015г. на директора на ОД"Земеделие" гр. Кюстендил за определяне цена на имотите- полски пътища, собственост на Община Бобов дол за землищата от Община Бобов дол. 3.18 MB
Заповед № РД-05-435/01.10.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил. 1.45 MB
Заповед № РД-05-438/01.10.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Лозно общ. Кюстендил 968.53 KB
Заповед № РД-05-431/01.10.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Гърляно общ. Кюстендил 984.56 KB
Заповед № РД-05-434/01.10.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Долно село общ. Кюстендил 876.03 KB
Заповед № РД-05-433/01.10.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Долно село общ. Кюстендил 894.53 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271