16.06.2024


Заповед № РД-04-108/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Пороминово, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2022г. 439.84 KB
Заповед № РД-04-105/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Цървище, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2022г. 215.14 KB
Заповед № РД-04-106/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Фролош, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2022г. 171.54 KB
Заповед № РД-04-107/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Стоб, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2022г. 650.09 KB
Заповед № РД-04-109/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Мурсалево, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2022г. 651.45 KB
Заповед № РД-04-110/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Крумово, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2022г. 242.18 KB
Заповед № РД-04-112/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Кочериново, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2022г. 639.63 KB
Заповед № РД-04-111/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Драгодан, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2022г. 353.61 KB
Заповед № РД-04-113/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Буроново, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2022г. 344.83 KB
Заповед № РД-04-114/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Боровец, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2022г. 328.01 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271