23.06.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-265/20.12.2022г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Блато, община Бобов дол, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година.Публикувана на 23.12.2022г. 1.23 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-264/20.12.2022г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Голема село, община Бобов дол, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година. Публикувана на 23.12.2022г. 909.55 KB
Обява за провеждане на второ заседение на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ. 96.42 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-87 / 02.11.2022 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Блато и с. Големо село, община Бобов дол за календарната 2023 година. Публикувана на 10.11.2022г. 102.50 KB
Обява за провеждане на заседание на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ. 60.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271