23.06.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-52 / 04.03.2022 г. на директора на ОДЗ-Кюстендил, за изменение на Заповед № РД-04-139 / 20.09.2021 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Лозно, ЕКАТТЕ 44183, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г., 361.60 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-312 / 30.12.2021 г. за изменение на Заповед № РД-04-129 / 20.09.2021 г., с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Ръсово, ЕКАТТЕ 03962, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година 243.68 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-276 / 16.12.2021 г. за изменение на Заповед № РД-04-265 / 24.11.2021 г., с която е изменена Заповед № РД-04-126/20.09.2021 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Нови чифлик, ЕКАТТЕ 52026, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година 79.00 KB
Заповед № РД-04-265/24.11.2021г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 99, т. 2 от АПК за изменение на Заповед № РД-04-126/20.09.2021г. за одобряване на споразумение за разпределие на масиви за ползване на обработваеми земи за землището на с. Нови чифлик, община Кюстендил за стопанската 2021/2022г. 82.88 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-120 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Каменичка скакавица, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 831.85 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-135 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Стаенско, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 346.65 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-132 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Ябълково, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 505.03 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-142 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 916.68 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-133 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Търсино, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 394.67 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-131 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Търновлак, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 791.13 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-137 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Таваличево, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 1.51 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-136 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Таваличево, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 1.04 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-141 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Соволяно, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 1.05 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-134 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Скриняно, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 749.50 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-130 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Скриняно, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 508.28 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-129 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Ръсово, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 805.57 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-145 / 21.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Катрище, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 6.37 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-121 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Коняво, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 1.46 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-122 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Кюстендил, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 919.81 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-123 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Лелинци, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 481.14 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-139 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Лозно, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 1.16 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-124 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Мазарачево, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 302.10 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-125 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Николичевци, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 684.13 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-126 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Нови чифлик, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 777.89 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-127 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Пиперков чифлик, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 840.82 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-128 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Радловщи, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 1.16 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-140 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Преколница, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 1012.96 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-119 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Жиленци, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 1.03 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-144 / 21.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Жабокрът, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 601.58 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-113 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Драговищица, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 756.40 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-112 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Долно село, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 1.06 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-111 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Долна Гращица, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 858.72 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-138 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Гюешево, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 795.22 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-110 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Гърляно, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 862.22 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-109 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Граница, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 1.28 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-108 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Грамаждано, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 696.07 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-115 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Горна Гращица, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 691.70 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-106/ 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 772.50 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-114 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Гирчевци, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 689.16 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-107 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Вратца, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 318.59 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-143 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Богослов, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 434.49 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-116 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Блатец, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 589.31 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-117 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Берсин, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 1.02 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-118 / 20.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Багренци, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 1.49 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-239 / 30.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Слокощица, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 1.06 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-231 / 30.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Раненци, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 1.08 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-232 / 30.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Горна Гращица, община Кюстендил. Публикувано на 01.10.2021г. 965.36 KB
Обява за заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ ще се проведе на 28.09.2021г. от 11:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил. 61.37 KB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2021/2022 за землището на с. Слокощица, ЕКАТТЕ 67461, община Кюстендил, област Кюстендил 7.41 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2021/2022 за землището на с. Раненци, ЕКАТТЕ 62181, община Кюстендил, област Кюстендил 6.55 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2021/2022 за землището на с. Горна Гращица, ЕКАТТЕ 16198, община Кюстендил, област Кюстендил 4.80 MB
Обява за провеждане на заседание на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ 219.48 KB
Обява за заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ 53.70 KB
Обява за провеждане на заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Кюстендил 220.93 KB
Предварителни регистри за землищата на територията на общинската служба. 6.61 MB
Обява за изготвени предварителни регистри за община Кюстендил. 63.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-51/27.07.2021 г. на директора на ОДЗ - Кюстендил, за определяне на комисия за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Кюстендил за стопанската 2021/2022 година 182.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271