12.06.2024


Заповед № РД-05-379/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на гр. Дупница. Публикувана на 28.12.2018 г. 4.07 MB
Заповед № РД-05-381/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Тополница. Публикувана на 28.12.2018 г. 3.68 MB
Заповед № РД-05-380/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Бистрица. Публикувана на 28.12.2018 г. 3.83 MB
На 12.12.2018г. от 10:00 часа в офис Дупница на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня ще заседава комисията за землище гр. Дупница; На 12.12.2018г. от 10:30 часа в офис Дупница на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня ще заседава комисията за землище с. Бистрица; На 12.12.2018г. от 11:00 часа в офис Дупница на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня ще заседава комисията за землище с. Самораново; На 12.12.2018г. от 11:30 часа в офис Дупница на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня ще заседава комисията за землище с. Тополница. Публикувано на 07.12.2018 г. 211.03 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2019 година за община Дупница. Публикувано на 07.11.2018 г. 210.95 KB
Заповед на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Дупница за календарната 2019 година. Публикувана на 05.11.2018г. 222.13 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271