21.06.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-307/29.12.2021 г. на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Големо село, ЕКАТТЕ 15535, община Бобов дол, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година.Публикувана на 30.12.2021г. 1.34 MB
Обява за провеждане на заседания на комисия за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 година, за землища на Община Бобов дол. 97.89 KB
Обява за провеждане заседанията на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ, за община Бобов дол. 58.10 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-82/03.11.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Големо село, община Бобов дол за календарната 2022 година 101.50 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271