03.12.2023


Заповед № РД-05-369/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Трекляно. Публикувана на 28.12.2018 г. 2.70 MB
Заповед № РД-05-368/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Злогош. Публикувана на 28.12.2018 г. 2.47 MB
На 13.12.2018г. от 13:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил с офис Трекляно ще заседава комисия за всички землища на община Трекляно. Публикувано на 05.12.2018 г. 212.80 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2019 година за община Трекляно. Публикувано на 07.11.2018 г. 212.09 KB
Заповед на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Трекляно за календарната 2019 година. Публикувана на 05.11.2018 г. 221.24 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271