20.06.2024


Заповед № РД-04-145/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Четирци, община Невестино. Публикувано на 04.10.2022г. 1.65 MB
Заповед № РД-04-144/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Църварица, община Невестино. Публикувано на 04.10.2022г. 492.72 KB
Заповед № РД-04-136/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Тишаново, община Невестино. Публикувано на 04.10.2022г. 427.59 KB
Заповед № РД-04-138/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Страдалово, община Невестино. Публикувано на 04.10.2022г. 206.51 KB
Заповед № РД-04-137/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Страдалово, община Невестино. Публикувано на 04.10.2022г. 400.42 KB
Заповед № РД-04-159/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Смоличано, община Невестино. Публикувано на 04.10.2022г. 726.75 KB
Заповед № РД-04-156/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Рашка Гращица, община Невестино. Публикувано на 04.10.2022г. 670.32 KB
Заповед № РД-04-139/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Раково, община Невестино. Публикувано на 04.10.2022г. 259.60 KB
Заповед № РД-04-153/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Пелатиково, община Невестино. Публикувано на 04.10.2022г. 414.96 KB
Заповед № РД-04-158/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Пастух, община Невестино. Публикувано на 04.10.2022г. 466.45 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271