24.07.2024


Заповед № РД-04-155/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Тополница. Публикувано на 09.10.2019 г. 791.93 KB
Заповед № РД-04-157/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Самораново. Публикувано на 09.10.2019 г. 682.95 KB
Заповед № РД-04-153/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Яхиново. Публикувано на 09.10.2019 г. 858.66 KB
Заповед № РД-04-169/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Пиперево. Публикувано на 09.10.2019 г. 540.49 KB
Заповед № РД-04-156/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Палатово. Публикувано на 09.10.2019 г. 812.10 KB
Заповед № РД-04-161/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Кременик. Публикувано на 09.10.2019 г. 616.81 KB
Заповед № РД-04-162/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Крайни дол. Публикувано на 09.10.2019 г. 562.02 KB
Заповед № РД-04-158/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Крайници. Публикувано на 09.10.2019 г. 1.76 MB
Заповед № РД-04-160/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Грамаде. Публикувано на 09.10.2019 г. 625.92 KB
Заповед № РД-04-165/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Джерман. Публикувано на 09.10.2019 г. 734.35 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271