28.05.2023


Заповед N:РД-05-98/28.04.2017г. на Директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл.37ж ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Чешлянци, община Трекляно за календарната 2017г. 1.59 MB
Заповед N:РД-05-100/28.04.2017г. на Директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл.37ж ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Горно Кобиле, община Трекляно за календарната 2017г. 1.69 MB
Заповед N:РД-05-99/28.04.2017г. на Директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл.37ж ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Средорек, община Трекляно за календарната 2017г. 1.35 MB
Заповед № РД-05-51/06.03.2017г. на директора на ОД "З" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка са §3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землища на община Трекляно за календарната 2017 година. 513.94 KB
Заповед РД-05-290/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Косово за стопанската 2016/2017г. 697.26 KB
Заповед РД-05-291/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Средорек за стопанската 2016/2017г. 911.07 KB
Заповед РД-05-289/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Брест за стопанската 2016/2017г. 1.66 MB
Заповед РД-05-288/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Долно Кобиле за стопанската 2016/2017г. 1.17 MB
Обява за провеждане на заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землища от община Трекляно. 194.87 KB
ОБЯВА за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата от община Трекляно 192.61 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271