26.05.2024


Заповед № РД-04-91/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Циклово, община Бобошево. Публикувано на 05.10.2022г. 173.82 KB
Заповед № РД-04-92/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Усойка, община Бобошево. Публикувано на 05.10.2022г. 270.35 KB
Заповед № РД-04-93/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Сопово, община Бобошево. Публикувано на 05.10.2022г. 214.72 KB
Заповед № РД-04-94/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Слатино, община Бобошево. Публикувано на 05.10.2022г. 643.46 KB
Заповед № РД-04-95/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Скрино, община Бобошево. Публикувано на 05.10.2022г. 199.89 KB
Заповед № РД-04-96/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Каменик, община Бобошево. Публикувано на 05.10.2022г. 204.97 KB
Заповед № РД-04-97/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Доброво, община Бобошево. Публикувано на 05.10.2022г. 270.83 KB
Заповед № РД-04-98/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Вуково, община Бобошево. Публикувано на 05.10.2022г. 283.53 KB
Заповед № РД-04-99/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Висока могила, община Бобошево. Публикувано на 05.10.2022г. 269.83 KB
Заповед № РД-04-100/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Бобошево, община Бобошево. Публикувано на 05.10.2022г. 736.78 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271