25.04.2024


Заповед № РД-05-76/04.04.2017г. на директора на ОД “Земеделие” - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с §4, т. 4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване за землището на с. Усойка, за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017 година. 1.05 MB
Заповед № РД-05-73/04.04.2017г. на директора на ОД “Земеделие” - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с §4, т. 4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване за землището на с. Сопово, за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017 година. 925.52 KB
Заповед № РД-05-74/04.04.2017г. на директора на ОД “Земеделие” - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с §4, т. 4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване за землището на с. Каменик, за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017 година. 623.25 KB
Заповед № РД-05-77/04.04.2017г. на директора на ОД “Земеделие” - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с §4, т. 4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване за землището на с. Бобошево, за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017 година. 2.28 MB
Заповед № РД-05-75/04.04.2017г. на директора на ОД “Земеделие” - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с §4, т. 4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване за землището на с. Блажиево, за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017 година. 788.07 KB
Заповед № РД-05-45/06.03.2017г. на директора на ОД "З" - Кюстендил, на основание § 4, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ относно сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения в землища на община Бобошево за стопанската 2016/2017г. 613.15 KB
Заповед РД-05-246/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Усойка. Публикувана на 10.10.2016г. 1.89 MB
Заповед РД-05-245/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Скрино. Публикувана на 10.10.2016г. 525.90 KB
Заповед РД-05-244/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Каменик. Публикувана на 10.10.2016г. 673.68 KB
Заповед РД-05-242/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Слатино. Публикувана на 10.10.2016г. 2.43 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271