22.04.2024


Заповед № РД-05-41/27.03.2019 г. на основание чл. 91 от АПК за землището на с. Червен брег. Публикувана на 27.03.2019 г. 313.86 KB
Заповед № РД-05-38/25.03.2019 г. на основание чл. 91 от АПК за землището на с. Яхиново. Публикувана на 27.03.2019 г. 314.27 KB
Заповед № РД-05-190/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Кременик. Публикувана на 09.10.2018 г. 944.42 KB
Заповед № РД-05-191/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Крайници. Публикувана на 09.10.2018 г. 16.50 MB
Заповед № РД-05-188/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Блатино. Публикувана на 09.10.2018 г. 3.72 MB
Заповед № РД-05-187/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Крайни дол. Публикувана на 09.10.2018 г. 6.21 MB
Заповед № РД-05-189/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Бистрица. Публикувана на 09.10.2018 г. 8.75 MB
Заповед № РД-05-199/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Яхиново. Публикувана на 09.10.2018 г. 4.18 MB
Заповед № РД-05-194/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Червен брег. Публикувана на 09.10.2018 г. 3.68 MB
Заповед № РД-05-201/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Тополница. Публикувана на 09.10.2018 г. 1.12 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271