28.01.2023


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” - Кюстендил и форматите, в които е достъпна 2021г. 18.36 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Областна Дирекция "Земеделие" - Кюстендил за 2019 г. 1.58 MB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Областна Дирекция „Земеделие“ - Кюстендил за 2018 г. 89.00 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2017г. по чл.15а, ал.2 от ЗДОИ 353.12 KB
Закон за достъп до обществена информация. 167.50 KB
Вътрешни правила за достъп до обществена информация на ОД "Земеделие" - Кюстендил. 1.73 MB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” гр.Кюстендил и форматите, в които е достъпна 15.37 KB
Протокол за регистриране на устни запитвания по ЗДОИ. 15.66 KB
Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация. 3.75 MB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2014г. в ОД "Земеделие" - Кюстендил по чл. 15а от ЗДОИ 57.82 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271