31.05.2023


Заповед № РД-05-260/28.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Рила. Публикувана на 09.10.2017г. 9.22 MB
Заповед № РД-05-258/28.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Падала. Публикувана на 09.10.2017г. 1.08 MB
Заповед № РД-05-259/28.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Смочево. Публикувана на 09.10.2017г. 8.91 MB
На 05.09.2017г. от 15:00 часа в офис Рила на Общинска служба по земеделие – Кочериново с офиси Рила и Бобошево ще заседава комисия за землищата на гр. Рила, с. Смочево и с. Падала. 77.50 KB
На 16.08.2017г. от 15:00 часа в офис Рила на Общинска служба по земеделие – Кочериново с офиси Рила и Бобошево ще заседава комисия за землищата на гр. Рила, с. Смочево и с. Падала. 79.00 KB
Заповед № РД-05-205/04.08.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за определяне на комисия за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Рила за стопанската 2017/2018 г. 214.11 KB
Обява за изготвен предварителен регистър - Общинска служба по земеделие - Рила 167.92 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271