24.06.2024


Заповед № РД-05-234/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Смочево. Публикуванo на 04.10.2018 г. 5.20 MB
Заповед № РД-05-232/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Падала. Публикуванo на 03.10.2018 г. 1.63 MB
Заповед № РД-05-233/01.10.2018г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Рила. Публикуванo на 03.10.2018г. 3.05 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището на с. Смочево, ЕКАТТЕ 67698, община Рила, област Кюстендил. Публикуванo на 19.09.2018 г. 3.06 MB
На 14.09.2018г. от 14.30 часа в ОСЗ – Кочериново с офиси Рила и Бобошево ще заседава комисия за землището на село Смочево. Публикувано на 12.09.2018 г. 73.50 KB
На 03.09.2018г. от 12:00 часа в офис Рила на Общинска служба по земеделие – Кочериново с офиси Рила и Бобошево ще заседава комисия за землищата на гр. Рила, с. Смочево и с. Падала. Публикувано на 29.08.2018 г. 73.50 KB
На 16.08.2017г. от 10:00 часа в офис Рила на Общинска служба по земеделие – Кочериново с офиси Рила и Бобошево ще заседава комисия за землищата на гр. Рила, с. Смочево и с. Падала - - публикувано на 14.08.2018 г. 73.50 KB
Заповед № РД-05-145 / 06.08.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за определяне на комисии за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Рила за стопанската 2018/2019 г. - публикувана на 06.08.2018 г. 220.11 KB
Обява за изготвен предварителен регистър - Общинска служба по земеделие - Кочериново - офис Рила - публикуван на 01.08.2018 г. 307.78 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271