15.06.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-67 /12.05.2021 г. на основание чл. 91 от АПК, във връзка с подадено в Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил заявление с вх. № РД-12-05-39-2/11.05.2021 г. от Бойко Димчов Зарев, за изменение на Заповед № РД-04-163/25.09.2020 г., с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Боровец, ЕКАТТЕ 05565, община Кочериново, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година. 261.95 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-68/12.05.2021 г. на основание чл. 91 от АПК, във връзка с подадено в Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил заявление с вх. № РД-12-05-39-2/11.05.2021 г. от Бойко Димчов Зарев, за изменение на Заповед № РД-04-168/25.09.2020 г., с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Бураново, ЕКАТТЕ 07065, община Кочериново, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година. 270.21 KB
Заповед № РД-04-162/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Стоб. Публикувано на 08.10.2020г. 1.37 MB
Заповед № РД-04-165/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Пороминово. Публикувано на 08.10.2020г. 3.35 MB
Заповед № РД-04-160/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Мурсалево. Публикувано на 08.10.2020г. 1.33 MB
Заповед № РД-04-167/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Крумово. Публикувано на 08.10.2020г. 1.69 MB
Заповед № РД-04-161/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Кочериново. Публикувано на 08.10.2020г. 5.18 MB
Заповед № РД-04-169/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Драгодан. Публикувано на 08.10.2020г. 1.83 MB
Заповед № РД-04-164/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Цървище. Публикувано на 08.10.2020г. 1.47 MB
Заповед № РД-04-168/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Бураново. Публикувано на 08.10.2020г. 2.68 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271