14.06.2024


Заповед № РД-05-487/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Крумово. Публикувана на 29.12.2017 г. 1.29 MB
Заповед № РД-05-486/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на гр. Кочериново. Публикувана на 29.12.2017 г. 5.67 MB
Заповед № РД-05-488/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Фролош . Публикувана на 29.12.2017 г. 1.07 MB
Заповед № РД-05-489/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Цървище . Публикувана на 29.12.2017 г. 1.65 MB
Заповед № РД-05-485/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Бараково . Публикувана на 29.12.2017 г. 2.54 MB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година, на 13.12.2017г. от 10.00 часа в офис Кочериново на ОСЗ – Кочериново с офиси Рила и Бобошево. 74.50 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията по чл.37 ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година за община Кочериново 71.50 KB
Заповед №РД-05-405/03.11.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на град Кочериново, с. Бараково, с. Пороминово, с. Стоб, с. Крумово, с. Цървище и с. Фролош, община Кочериново за календарната 2018 година 329.33 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271