12.05.2021


И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КОЧЕРИНОВО С ОФИСИ РИЛА И БОБОШЕВО В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ техническа грешка - четвъртък да се чете вторник 67.16 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КОЧЕРИНОВО С ОФИСИ РИЛА И БОБОШЕВО В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 67.10 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КОЧЕРИНОВО С ОФИСИ РИЛА И БОБОШЕВО 80.00 KB
О Б Я В Я В А за КОНКУРС за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Кочериново с офиси Рила и Бобошево, Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” – Кюстендил: 74.50 KB
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ 57.17 KB
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ 57.32 KB
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 345.82 KB
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – БОБОВ ДОЛ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 350.23 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БОБОВ ДОЛ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ 438.23 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “младши експерт” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” в Областна дирекция „Земеделие” - Кюстендил 444.54 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271