16.01.2021


Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността "главен секретар" на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил, обявен със Заповед № РД-05-355/04.12.2018 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил 4.17 MB
На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите на държавните служители и Заповед № РД-05-355/04.12.2018 г. на директора на ОД“Земеделие“- Кюстендил ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Главен секретар” на Областна дирекция “Земеделие” - Кюстендил 66.64 KB
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ/ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ДУПНИЦА С ОФИС САПАРЕВА БАНЯ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 499.03 KB
ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжностите: „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” - Кюстендил 69.33 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК” НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НЕВЕСТИНО В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ 79.00 KB
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК” НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НЕВЕСТИНО В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ 74.00 KB
На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите на държавните служители и Заповед № РД-05-420/28.11.2017 г. на директора на ОД“Земеделие“- Кюстендил ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Началник” на Общинска служба по земеделие – Невестино, Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” - Кюстендил 28.09 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК” НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДУПНИЦА С ОФИС САПАРЕВА БАНЯ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ 79.00 KB
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК” НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДУПНИЦА С ОФИС САПАРЕВА БАНЯ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ 74.00 KB
Обявление за КОНКУРС за длъжността „Началник” на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня, Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” - Кюстендил 67.82 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271