16.01.2021


СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт" в ОСЗ - Дупница с офис Сапарева баня в ГД "АР" в ОД"З" - Кюстендил. 60.88 KB
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт" в ОСЗ - Невестино в ГД "АР" в ОД"З" - Кюстендил. 60.55 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжностите: „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Невестино, Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” - Кюстендил: „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Бобов дол, Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция“Земеделие” - Кюстендил: „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” - Кюстендил: 30.20 KB
Заявление за участие Приложение № 2 по чл. 17, ал. 1 от НПКДС 88.50 KB
Декларация по чл. 17, ал.2,т.1 от НПКДС 23.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271