12.04.2024


Заповед № РД-05-312/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Баланово. Публикувана на 09.10.2017г. 1.25 MB
Заповед № РД-05-297/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Бистрица. Публикувана на 09.10.2017г. 739.43 KB
Заповед № РД-05-298/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Блатино. Публикувана на 09.10.2017г. 934.64 KB
Заповед № РД-05-306/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Джерман. Публикувана на 09.10.2017г. 937.85 KB
Заповед № РД-05-299/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Дяково. Публикувана на 09.10.2017г. 1.55 MB
Заповед № РД-05-300/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Крайни дол. Публикувана на 09.10.2017г. 699.81 KB
Заповед № РД-05-301/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Крайници. Публикувана на 09.10.2017г. 806.10 KB
Заповед № РД-05-302/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Кременик. Публикувана на 09.10.2017г. 844.41 KB
Заповед № РД-05-303/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Пaлатово. Публикувана на 09.10.2017г. 1.14 MB
Заповед № РД-05-313/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Пиперево. Публикувана на 09.10.2017г. 624.56 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271