06.06.2023


Заповед № РД-05-26/15.02.2018г. на Директора на ОД "Земеделие" Кюстендил за Изменение на Заповед № РД-05-296/29.09.2017г. за Землището на гр. Сапарева баня. Публикувана на 23.02.2018 г. 229.83 KB
Заповед № РД-05-296/29.09.2017г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ, доклад с вх. №: РД-11-3158 от 29.09.2017г. на комисия, назначена със Заповед № РД-05-209 от 04.08.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил и Споразумение с вх. № ПО-05-221 от 14.09.2017г. в офис Сапарева баня на ОСЗ - Дупница с офис Сапарева баня, одобряваща споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, община Сапарева баня, област Кюстендил 1.40 MB
Заповед № РД-05-293/29.09.2017г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ, доклад с вх. №: РД-11-3157 от 29.09.2017г. на комисия, назначена със Заповед № РД-05-209 от 04.08.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил и Споразумение с вх. № ПО-05-220 от 14.09.2017г. в офис Сапарева баня на ОСЗ - Дупница с офис Сапарева баня, одобряваща споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379, община Сапарева баня, област Кюстендил 1.22 MB
Заповед № РД-05-294/29.09.2017г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ, доклад с вх. №: РД-11-3159 от 29.09.2017г. на комисия, назначена със Заповед № РД-05-209 от 04.08.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил и Споразумение с вх. № ПО-05-218 от 14.09.2017г. в офис Сапарева баня на ОСЗ - Дупница с офис Сапарева баня, одобряваща споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Ресилово, ЕКАТТЕ 62529, община Сапарева баня, област Кюстендил 649.35 KB
Заповед № РД-05-295/29.09.2017г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ, доклад с вх. №: РД-11-3160 от 29.09.2017г. на комисия, назначена със Заповед № РД-05-209 от 04.08.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил и Споразумение с вх. № ПО-05-219 от 14.09.2017г. в офис Сапарева баня на ОСЗ - Дупница с офис Сапарева баня, одобряваща споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Овчарци, ЕКАТТЕ 53254, община Сапарева баня, област Кюстендил 1.03 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището на гр. Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, община Сапарева баня, област Кюстендил 1.13 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището на с. Овчарци, ЕКАТТЕ 53254, община Сапарева баня, област Кюстендил 879.61 KB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището на с. Ресилово, ЕКАТТЕ 62520, община Сапарева баня, област Кюстендил 609.93 KB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379, община Сапарева баня, област Кюстендил 1.06 MB
На 14.09.2017г. от 14:30 часа в Общинска служба по земеделие – Дупница, офис Сапарева баня ще заседава комисията за землище гр. Сапарева баня. На 14.09.2017г. от 15:00 часа в Общинска служба по земеделие – Дупница, офис Сапарева баня ще заседава комисията за землище с. Сапарево. На 14.09.2017г. от 15:00 часа в Общинска служба по земеделие – Дупница, офис Сапарева баня ще заседава комисията за землище с. Ресилово. На 14.09.2017г. от 16:00 часа в Общинска служба по земеделие – Дупница, офис Сапарева баня ще заседава комисията за землище с. Овчарци. 68.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271