14.06.2024


Заповед № РД-05-475/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Раненци. Публикувана на 29.12.2017 г. 1.58 MB
Заповед № РД-05-470/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Ръсово. Публикувана на 29.12.2017 г. 930.53 KB
Заповед № РД-05-474/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Преколница. Публикувана на 29.12.2017 г. 2.34 MB
Заповед № РД-05-473/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Полетинци. Публикувана на 29.12.2017 г. 2.28 MB
Заповед № РД-05-471/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Гърляно . Публикувана на 29.12.2017 г. 748.51 KB
Заповед № РД-05-472/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Богослов. Публикувана на 29.12.2017 г. 989.38 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година, на 05.12.2017г. от 10:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил ще заседава комисия за всички землища на община Кюстендил. 56.27 KB
Заповед №РД-05-407/03.11.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Раненци, с. Полетинци, с. Ръсово, с. Гърляно, с. Преколница, с. Долно село и с. Богослов, община Кюстендил за календарната 2018 година 329.05 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година за община Кюстендил. 56.53 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271