13.04.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-191 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Средорек, община Трекляно. Публикувано на 04.10.2021г. 309.55 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-189 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Злогош, община Трекляно. Публикувано на 04.10.2021г. 202.41 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-190 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Косово, община Трекляно. Публикувано на 04.10.2021г. 304.41 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-188 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Брест, община Трекляно. Публикувано на 04.10.2021г. 162.98 KB
Обява за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 57.50 KB
Обява за провеждане на заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Трекляно 221.04 KB
Предварителни регистри за землищата на територията на общинската служба. 624.05 KB
Обява за изготвени предварителни регистри землища в община Трекляно. 63.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-55/27.07.2021 г. на директора на ОДЗ - Кюстендил, за определяне на комисия за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Трекляно за стопанската 2021/2022 година 103.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271