27.05.2024


Заповед № РД-04-265/15.12.2020г. за изменение на Заповед № РД-04-199 / 30.09.2020 г. по отношение на Приложение № 1 – Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти по ползватели за стопанската 2020/2021 година за землището на с. Пелатиково, ЕКАТТЕ 55734, община Невестино, област Кюстендил, касаещо частта „Дължимо рентно плащане в лв.“. 285.30 KB
Заповед № РД-04-264/14.12.2020г. за изменение на Заповед № РД-04-113 / 24.09.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Лиляч, ЕКАТТЕ 43709, община Невестино. Публикувано на 15.12.2020г. 852.24 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-91/05.11.2020 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Длъхчево-Сабляр, с. Друмохар, с. Лиляч, с. Смоличано, с. Страдалово и с. Тишаново, община Невестино за календарната 2021 година 94.50 KB
Заповед № РД-04-215/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Згурово. Публикувано на 07.10.2020г. 6.13 MB
Заповед № РД-04-155/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Ветрен. Публикувано на 07.10.2020г. 1.33 MB
Заповед № РД-04-198/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Ваксево. Публикувано на 07.10.2020г. 1.84 MB
Заповед № РД-04-156/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Тишаново. Публикувано на 07.10.2020г. 1.44 MB
Заповед № РД-04-218/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Църварица. Публикувано на 07.10.2020г. 1.25 MB
Заповед № РД-04-119/24.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Страдалово - ТН. Публикувано на 07.10.2020г. 622.84 KB
Заповед № РД-04-120/24.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Страдалово - ОЗ. Публикувано на 07.10.2020г. 1.21 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271