23.06.2024


Заповед N:РД-05-103/28.04.2017г. на Директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл.37ж ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр.Рила, община Рила за календарната 2017г. 1.91 MB
Заповед N:РД-05-102/28.04.2017г. на Директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл.37ж ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Падала, община Рила за календарната 2017г. 9.20 MB
Заповед N:РД-05-101/28.04.2017г. на Директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл.37ж ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Смочево, община Рила за календарната 2017г. 11.75 MB
Заповед № РД-05-49/06.03.2017г. на директора на ОД "З" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка са §3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на гр. Рила, с. Смочево и с . Падала, община Кочериново за календарната 2017 година. 507.52 KB
Заповеди №№ РД-05-247/30.09.2016г. и РД-05-248/30.10.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Рила и с. Смочево. Публикувани на 10.10.2016г. 9.31 MB
Обява за провеждане на заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землища на община Рила. 70.50 KB
Обява за провеждане на заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за община Рила. 70.50 KB
ОБЯВА за провеждане на заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата от община Рила 71.00 KB
ОБЯВА за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата от община Рила 73.50 KB
Заповед № РД-05-208/05.08.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за определяне на комисия, за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Рила за стопанската 2016/2017 г 476.19 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271