03.06.2023


Заповед № РД-05-290/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Четирци. Публикувана на 09.10.2017г. 2.11 MB
Заповед № РД-05-284/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Длъхчево-Сабляр. Публикувана на 09.10.2017г. 1.13 MB
Заповед № РД-05-278/28.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Долна Козница. Публикувана на 09.10.2017г. 1.03 MB
Заповед № РД-05-286/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Друмохар. Публикувана на 09.10.2017г. 1.21 MB
Заповед № РД-05-287/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Еремия. Публикувана на 09.10.2017г. 1.05 MB
Заповед № РД-05-285/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Илия. Публикувана на 09.10.2017г. 1.15 MB
Заповед № РД-05-272/28.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Кадровица. Публикувана на 09.10.2017г. 1.06 MB
Заповед № РД-05-321/02.10.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Лиляч. Публикувана на 09.10.2017г. 2.54 MB
Заповед № РД-05-273/28.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Мърводол. Публикувана на 09.10.2017г. 1.40 MB
Заповед № РД-05-268/28.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Неделкова Гращица. Публикувана на 09.10.2017г. 1.64 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271