Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитиe"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Вътрешни нормативни актове
Индивидуални адм. актове
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Вътрешни правила
Обяви
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Декларации по чл.12. от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обяви
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Ползване на пасища, мери и ливади ( 37ж от ЗСПЗЗ )
Ползване 2024
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Ползване 2023
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Ползване 2022
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Ползване 2021
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Ползване 2020
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Ползване 2019
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Ползване 2018
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Ползване 2017
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Ползване 2019
Държавен поземлен фонд
Тръжни процедури ниви
Тръжни процедури пасища, мери и ливади
Стопански дворове
Средно годишно рентно плащане
Контрол и регистрация на земеделска и горска техника
Контрол и регистрация на земеделска и горска техника
2019 год.
Преди 2019 год.
График за текущата година
Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди
Текуща година
Изминали години
2019 год.
2020 год.
2021 год.
2022 год.
2023 год.
Преди 2019 год.
Защита на личните данни
Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
Дейности по мониторинг на пазара на зърно
Регистрация на земеделски стопани съгласно Наредба №3/1999г.
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.
Бюджет и финансови отчети
Бюджет
Финансови отчети
Плащания СЕБРА
Бюджет и финансови отчети


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация