18.04.2024


Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци за стопанската 2020/2021г. - ДТН 5.20 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 5.24 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци за стопанската 2020/2021г. - ТН 4.98 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Велчево за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 568.98 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Скандалото за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 513.18 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Драшкова поляна за стопанската 2020/2021г. - ДТН 2.95 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Драшкова поляна за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 4.69 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Драшкова поляна за стопанската 2020/2021г. - ТН 485.72 KB
Обява на основание чл. 72 ал.4 от ППЗСПЗЗ за община Априлци. 42.05 KB

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg