04.12.2021


Априлци

повече>>

Летница

повече>>

Ловеч

повече>>

Луковит
повече>>

Тетевен

повече>>

Троян

повече>>

Угърчин

повече>>

Ябланица

повече>>
График на комисиите по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за област Ловеч. 58.00 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Априлци. 285.98 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Летница. 242.23 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Ловеч. 298.48 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Луковит. 289.67 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Тетевен. 248.24 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Троян. 267.96 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Угърчин. 307.87 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Ябланица . 238.12 KB
Образец на заявление по чл. 37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от областните дирекции „Земеделие” на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди, които са одобрени със Заповед № РД 09-756 от 26.09.2017г. на министъра на земеделието, храните и горите. 21.17 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500, 

ул. "Търговска" 43 ет. 7 

тел. 068 603962 

ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното

за административно обслужване

от 9:30ч. до 17:30ч.

тел. 068 603962

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО 

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963 

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

Контакти на експерти от ГД"АР

Банкови сметки ОД"Земеделие"Ловеч

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17


   

Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация

Национална Селска Мрежа

 

OD