18.07.2024


Заповед за изменение на Заповед No РД – 12 -199-37 / 13.09.2017 г. съгласно чл. 100 от АПК за землище Торос. 355.48 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Торос за 2018г. - ПМЛ 401.76 KB
Заповед за изменение на Заповед No РД – 12 -199-94 / 29.09.2017 г. съгласно чл. 100 от АПК за землище Дерманци. 202.99 KB
Заповед за изменение на Заповед No РД – 12 -199-88 / 28.09.2017 г. съгласно чл. 100 от АПК за землище на гр. Луковит. 364.10 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Луковит за стопанската 2017/2018г. 8.09 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Бежаново за стопанската 2017/2018г. 1.43 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбен за стопанската 2017/2018г. 3.44 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дерманци за стопанската 2017/2018г. 8.42 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Беленци за стопанската 2017/2018г. 4.37 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Карлуково за стопанската 2017/2018г. 4.91 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация