04.12.2021
●  ОСЗ  Ловеч 

  гр.  Ловеч,  ул.  ”Търговска”  №  24,  ет.  2,  тел.  068  /  601  297; 

  e-mail:  oszg_lov@abv.bg  Работно  време:  от  9:00  -  17:30, 

  почивни  дни:  събота  и  неделя

  Списък  на  землищата  в  общината

●  ОСЗ  Ловеч  -  офис  Летница

  гр.  Летница,  гр.  Летница,  бул.  ”България”  19,ет.4,  тел.  06941  /  2555; 

  e-mail:  oszg_letnica@abv.bg  Работно  време:  от  9:00  -  17:30, 

  почивни  дни:  събота  и  неделя

  Списък  на  землищата  в  общината ●  ОСЗ  Троян

  гр.Троян-5600,  пл.”Възраждане”  №1,  0670  /  62628 

  e-mail:  oszg_troyan@abv.bg   Работно  време:  от  9:00  -  17:30, 

  почивни  дни:  събота  и  неделя

  Списък  на  землищата  в  общината ●  ОСЗ  Троян  –  офис  Априлци

  гр.  Априлци,  ул.  "Васил  Левски"  №  109  ет.2  ст.20,  тел.  06958  /  3236 

  e-mail:  oszg_apriltci@abv.bg   Работно  време:  от  9:00  -  17:30, 

  почивни  дни:  събота  и  неделя

  Списък  на  землищата  в  общината

●  ОСЗ  Тетевен

  гр.Тетевен-5700,  ул.”Д.Благоев”  №2А,  тел.  0678  /  54285 

  e-mail:  oszg_tetewen@abv.bg   Работно  време:  от  9:00  -  17:30, 

  почивни  дни:  събота  и  неделя

  Списък  на  землищата  в  общината ●  ОСЗ  Тетевен  –  офис  Ябланица

  гр.Ябланица-5750,  пл.”Възраждане”  №3  ет.3,  тел.  06991  /  3466 

  e-mail:  oszg_yablanitsa@abv.bg   Работно  време:  от  9:00  -  17:30, 

  почивни  дни:  събота  и  неделя

    Списък  на  землищата  в  общината

●  ОСЗ  Луковит

  гр.Луковит-5770,  ул.”Момчилец”  №3,  тел.  0697  /  54125 

  e-mail:  oszg_lukovit1@abv.bg   Работно  време:  от  9:00  -  17:30, 

  почивни  дни:  събота  и  неделя

  Списък  на  землищата  в  общината

●  ОСЗ  Угърчин

  гр.Угърчин-5580,  пл.”Свобода”  №13А,  тел.  06931  /  3081 

  e-mail:  oszg_ugarcin@abv.bg   Работно  време:  от  9:00  -  17:30, 

  почивни  дни:  събота  и  неделя

  Списък  на  землищата  в  общината 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500, 

ул. "Търговска" 43 ет. 7 

тел. 068 603962 

ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното

за административно обслужване

от 9:30ч. до 17:30ч.

тел. 068 603962

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО 

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963 

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

Контакти на експерти от ГД"АР

Банкови сметки ОД"Земеделие"Ловеч

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17


   

Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация

Национална Селска Мрежа

 

OD