23.04.2024


●  ОСЗ  Ловеч

гр.  Ловеч,  ул.  ”Търговска”  №  24,  ет.  2,  тел.  068  /  601  297;

e-mail:  oszg_lov@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

Работно  време:  от  9:00  -  17:30,

почивни  дни:  събота  и  неделя

Списък  на  землищата  в  общината

●  ОСЗ  Ловеч  -  офис  Летница

гр.  Летница,  гр.  Летница,  бул.  ”България”  19,ет.4,  тел.  06941  /  2555;

e-mail:  oszg_letnica@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

Работно  време:  от  9:00  -  17:30,

почивни  дни:  събота  и  неделя

Списък  на  землищата  в  общината

●  ОСЗ  Троян

гр.Троян-5600,  пл.”Възраждане”  №1,  0670  /  62628

e-mail:  oszg_troyan@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

Работно  време:  от  9:00  -  17:30,

почивни  дни:  събота  и  неделя

Списък  на  землищата  в  общината

●  ОСЗ  Троян  –  офис  Априлци

гр.  Априлци,  ул.  "Васил  Левски"  №  109  ет.2  ст.20,  тел.  06958  /  3236

e-mail:  oszg_apriltci@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

Работно  време:  от  9:00  -  17:30,

почивни  дни:  събота  и  неделя

Списък  на  землищата  в  общината

●  ОСЗ  Тетевен

гр.Тетевен-5700,  ул.”Д.Благоев”  №2А,  тел.  0678  /  54285

e-mail:  oszg_tetewen@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

Работно  време:  от  9:00  -  17:30,

почивни  дни:  събота  и  неделя

Списък на землищата в общината

●  ОСЗ  Тетевен  –  офис  Ябланица

гр.Ябланица-5750,  пл.”Възраждане”  №3  ет.3,  тел.  06991  /  3466

e-mail:  oszg_yablanitsa@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

Работно  време:  от  9:00  -  17:30,

почивни  дни:  събота  и  неделя

Списък  на  землищата  в  общината

●  ОСЗ  Луковит

гр.Луковит-5770,  ул.”Момчилец”  №3,  тел.  0697  /  54125

e-mail:  oszg_lukovit1@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

Работно  време:  от  9:00  -  17:30,

почивни  дни:  събота  и  неделя

Списък  на  землищата  в  общината

●  ОСЗ  Угърчин

гр.Угърчин-5580,  пл.”Свобода”  №13А,  тел.  06931  /  3081

e-mail:  oszg_ugarcin@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

Работно  време:  от  9:00  -  17:30,

почивни  дни:  събота  и  неделя

Списък  на  землищата  в  общината

 


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация