03.12.2021


2652 /Режим/ Регистрация на тютюнопроизводители 660.50 KB
2647 /Режим/ Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн 60.31 KB
475 /Режим/ Регистрация на производители на бубено семе 77.00 KB
2520/Режим/ Извършване на технически прегледи на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 68.00 KB
1101 /Режим/ Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) 81.00 KB
1117/Режим/Регистриране на заявления за подпомагане 402.50 KB
905/Режим/ Издаване на решение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/изтекъл срок на амортизация 73.00 KB
1115 /Режим/ Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал от свине, птици и зайци 76.00 KB
1822 /Режим/ Регистриране на земеделски стопани 85.50 KB
989 /Режим/Регистриране на договор за аренда или наем и издаване на талон за аренда или наем 8.10 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500, 

ул. "Търговска" 43 ет. 7 

тел. 068 603962 

ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното

за административно обслужване

от 9:30ч. до 17:30ч.

тел. 068 603962

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО 

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963 

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

Контакти на експерти от ГД"АР

Банкови сметки ОД"Земеделие"Ловеч

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17


   

Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация

Национална Селска Мрежа

 

OD