Върни се горе

Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) е инструмент за оценка на доходите на земеделските стопанства и въздействието на Общата селскостопанска политика. 

Целта на мрежата е да се събират счетоводни данни от земеделските стопанства за определяне на техните доходи и също така да се прави бизнес анализ на сектора. В момента годишната извадка обхваща приблизително 80 000 стопанства. Те представляват около 5 000 000 стопанства в Съюза, които покриват приблизително 90% от общата използвана земеделска площ (ИЗП) и представят около 90% от общата земеделска продукция на Съюза.