Върни се горе

Организации и институции в България

Президент на Република България

Народно събрание

Правителство на Република България

Министерство на вътрешните работи

Министерство на външните работи

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката и индустрията

Министерство на енергетиката

Министерство на културата

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Министерство на транспорта и съобщенията

Министерство на финансите

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на младежта и спорта

Министерство на електронното управление

Министерство на иновациите и растежа

Министерство на туризма

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Агенция за публичните предприятия и контрол

Българска народна банка

Изпълнителна агенция за българите в чужбина

Конституционен съд на Република България

Национален статистически институт

Комисия за енергийно и водно регулиране


Неправителствени организации

Национална Асоциация на Картофопроизводителите 

Национална асоциация на зърнопроизводителите

Асоциация на земеделските производители в България

Българска национална асоциация Етерични масла, парфюмерия и козметика

Българска асоциация на фермерите

Национална асоциация на младите фермери в България

Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели

Национален съюз на земеделските кооперации в България

Българска асоциация на собствениците на земеделски земи

Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофиннсиране

Съюз на животновъдите в България

Национална асоциация Зелена Сърница

Български фермерски съюз

Обединени български животновъди

Национален съюз на говедовъдите в България

Българската асоциация на търговците на агротехника

Асоциация на производителите на декоративни растения в България

Асоциация на млекопреработвателите в България

Национална асоциация на млекопреработвателите

Българска асоциация на млекопреработвателите

Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Сдружение „Храни и напитки България“

Браншова камара на месодайното животновъдство 

Асоциация на месопреработвателите в България

Асоциация на свиневъдите в България

Асоциация на индустриалното свиневъдство в България

Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня

Национален браншови пчеларски съюз

Сдужение за биологично пчеларство

Съюз на гъбопроизводителите в България

Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция

Български ветеринарен съюз

Съюз на ветеринарните лекари в България

Национален съюз на зооинженерите в България

Сдружение на производители и търговци на ветеринарномедицински продукти

Съюз на търговците на ветеринарномедицински продукти

Сдружение на Еленските животновъди и земеделци

Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България

Федерация на независимите синдикати в земеделието (ФНСЗ)

Българска aсоциация на търговците на зърно и фуражи

Национална овцевъдна и козевъдна асоциация

Национална овцевъдна асоциация

Национална асоциация на местните инициативни групи в България

Фондация за биологично земеделие "Биоселена"

Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България

Съюз на производители на комбинирани фуражи

Съюз на птицевъдите в България

Асоциация на промишленото птицевъдство

Професионална организация на производителите на водоплаващи в България

Асоциация на българските биволовъди

Национална асоциация по коневъдство

Асоциация “Източнобългарски кон

Асоциация „Български спортен кон“

Асоциация за развъждане на местни-автохтонни породи в България

Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България

Национално сдружение на българските лозари

Национална лозаро-винарска камара

Югоизточна тракийска регионална лозаро - винарска камара

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в България

Браншова камара "Плодове и зеленчуци"

Съюз на пивоварите в България

Съюз на производителите на захар и захарни продукти

Съюз на българските мелничари

Съюз на лесовъдите в България

Асоциация Български Пипер

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

Асоциация Общински гори

Сдружение "Българска Асоциация на Малинопроизводителите и ягодоплодните"

Асоциация на агроекологичните земеделски производители

Българска асоциация за растителна защита

Национална био асоциация

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България

Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

Българса асоциация "Биопродукти"

Сдружение за модерна търговия

Сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти”

Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки „спиритсБългария”

Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010

Сдружение „Странджански манов мед“

Сдружение „Българско розово масло“

Сдружение „Раховец - 2007“

Кампании и активизъм за животните в индустрията

Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ

Българско дружество за защита на птиците

WWF-България-Световен фонд за дивата природа

Асоциация на овощарите в България

Добруджански овощарски съюз

Сдружение на производителите на плодове и зеленчуци „Югозапад 2013“

Съюз на Дунавските овощари

Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове

Национален съюз на градинарите в България

Асоциация на производителите на рибни продукти-БГ фиш

Сдружение "Черноморски изгрев"-гр. Варна

Сдружение "Организация на производителите Черноморска мида"-гр. Варна

Национална асоциация на рибопроизводителите (НАР)-гр. Стара Загора

Национална асоциация по рибарство и аквакултури в България (НАРибА – БГ) (NAFishA – BG) – гр.Пловдив