Върни се горе

Организации и институции в България

Президент на Република България

Народно събрание

Правителство на Република България

Министерство на вътрешните работи

Министерство на външните работи

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката

Министерство на културата

Министерство на образованието, младежта и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Министерство на транспорта, информационнните технологии и съобщенията

Министерство на финансите

Министерство на труда и социалната политика

Държавна агенция по туризъм

Министерство на физическото възпитание и спорта

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Агенция за икономически анализи и прогнози

Агенцията за малки и средни предприятия

Агенция за приватизация

Българска народна банка

Държавна агенция за българите в чужбина

Конституционен съд

Национален статистически институт

Държавна комисия за енергийно регулиране

Министерство на енергетиката


Неправителствени организации

Национална Асоциация на Картофопроизводителите 

Национална асоциация на зърнопроизводителите

Асоциация на земеделските производители в България

Българска асоциация на фермерите

Национален съюз на земеделските кооперации в България

Съюз на животновъдите в България

Българската асоциация на търговците на агротехника

Асоциация на производителите на декоративни растения в България

Асоциация на млекопреработвателите в България

Национална млечна асоциация 

Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България

Асоциация на месопреработвателите в България

Асоциация на свиневъдите в България

Национален браншови пчеларски съюз

Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция

Национална асоциация за развъждане на синтетична популация Българска млечна

Федерация на независимите синдикати в земеделието (ФНСЗ)

Българска aсоциация на търговците на зърно и фуражи

Национална овцевъдна асоциация

Фондация за биологично земеделие "Биоселена"

Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България

Съюз на производители на комбинирани фуражи

Съюз на птицевъдите в България

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в България

Съюз на лесовъдите в България

Асоциация Български Пипер

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

Сдружение "Българска Асоциация на Малинопроизводителите и ягодоплодните"

Асоциация на агроекологичните земеделски производители

Българска асоциация за растителна защита

Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

Кампании и активизъм за животните в индустрията