Върни се горе

Наредби

НАРЕДБА № 9 от 6.11.2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло
от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структури и в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите
RTF файл, 165,1 KB, качен на 19.11.2020

rtf document

Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
DOC файл, 503,5 KB, качен на 07.10.2020

doc document