Върни се горе

Тръжни процедури

Заповед № РД41-5/04.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за прекратяване на търг с тайно наддаване за избор на наемател на част от имот – публична държавна собственост -
офиси № 10 и № 11, всеки един от тях с полезна площ от 21 кв. м., находящи се на десети етаж на 14-етажна административна сграда в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, обявен със Заповед № РД41-36/23.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите
DOC файл, 123,0 KB, качен на 06.02.2019

doc document

ОБЯВЛЕНИЕ за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост - офиси № 10 и № 11, всеки един от тях с полезна площ от 21 кв. м.,
находящи се на десети етаж на 14-етажна административна сграда в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, с предоставени права на управление на Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София
DOCX файл, 21,1 KB, качен на 27.11.2018

docx document