Върни се горе

Тръжни процедури

Обявление за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, представляващ част от 5 (пет) етажна административна сграда, а именно:


седем работни помещения на третия етаж и част от таванско помещение, с обща квадратура от 265.55 кв.м., ведно с идеалните части от сградата, съгласно Акт за частна държавна собственост № 07793 от 01.09.2011 г., находящи се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Тунджа“ № 12 А, с предоставени права на управление на Министерство на земеделието
DOCX файл, 17,9 KB, качен на 16.01.2023 docx document

Заповед № РД41-5/04.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за прекратяване на търг с тайно наддаване за избор на наемател на част от имот – публична държавна собственост -


офиси № 10 и № 11, всеки един от тях с полезна площ от 21 кв. м., находящи се на десети етаж на 14-етажна административна сграда в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, обявен със Заповед № РД41-36/23.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите
DOC файл, 123,0 KB, качен на 06.02.2019 doc document

ОБЯВЛЕНИЕ за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост - офиси № 10 и № 11, всеки един от тях с полезна площ от 21 кв. м.,


находящи се на десети етаж на 14-етажна административна сграда в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, с предоставени права на управление на Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София
DOCX файл, 21,1 KB, качен на 27.11.2018 docx document