Върни се горе

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи -
обн., ДВ, бр. 84 от 4.10.1996 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., в сила от 3.10.2017 г.
PDF файл, 3,1 MB, качен на 08.10.2018

pdf document

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
обн., ДВ, бр. 34 от 30.04.1991 г., посл. изм. и доп. бр. 70 от 24.08.2018 г.
PDF файл, 9,1 MB, качен на 08.10.2018

pdf document