Върни се горе

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи -


обн., ДВ, бр. 84 от 4.10.1996 г., изм. и доп., бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.
DOCX файл, 497,7 KB, качен на 08.10.2018 docx document