Върни се горе

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи -


обн., ДВ, бр. 84 от 4.10.1996 г., изм. и доп., бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.
DOCX файл, 497,7 KB, качен на 08.10.2018 docx document

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,


обн., ДВ, бр. 34 от 30.04.1991 г., посл. изм. и доп. бр. 70 от 24.08.2018 г.
DOCX файл, 1,3 MB, качен на 08.10.2018 docx document