Върни се горе

За потребителите на агростатистика

Анкети

Анкета за потребителите на земеделска статистика  - анкетна карта за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел Агростатистика към Главна дирекция Земеделие и регионална политика.

Документи

Справочник, календар и резултати

Полезни връзки

Източници на статистически данни