Върни се горе

За потребителите на агростатистика

Анкети

Анкета за потребителите на земеделска статистика  - анкетна карта за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел Агростатистика към Главна дирекция Земеделие и регионална политика.

Документи

Справочник, календар и резултати

Агростатистика – резултати 2018 (Ексел)
XLSX файл, 323,1 KB, качен на 04.12.2019

xlsx document

Агростатистика – резултати 2018 (pdf)
PDF файл, 4,5 MB, качен на 04.12.2019

pdf document

Агростатистика – резултати 2017 (Ексел)
XLSX файл, 317,1 KB, качен на 04.12.2019

xlsx document

Агростатистика – резултати 2017
PDF файл, 11,2 MB, качен на 30.05.2019

pdf document

Агростатистически справочник 2000-2017 – pdf
PDF файл, 13,8 MB, качен на 15.04.2019

pdf document

Агростатистика – резултати 2015
PDF файл, 1,7 MB, качен на 17.10.2016

pdf document

Агростатистика – резултати 2015 (Ексел)
XLSX файл, 325,9 KB, качен на 17.10.2016

xlsx document

Агростатистика – резултати 2014
PDF файл, 1,1 MB, качен на 12.10.2015

pdf document

Агростатистика – резултати 2014 (Ексел)
XLSX файл, 237,0 KB, качен на 12.10.2015

xlsx document

Агростатистика – резултати 2013
PDF файл, 1,2 MB, качен на 13.01.2015

pdf document

Агростатистика – резултати 2013 (Ексел)
XLSX файл, 193,3 KB, качен на 13.01.2015

xlsx document

Полезни връзки

Източници на статистически данни