Върни се горе

АНКЕТНА КАРТА

 

за изследване удовлетвореността на потребителите през 2022 година от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел „Агростатистика“ към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в Министерство на земеделието и храните

Уважаеми потребители на статистическа информация в областта на земеделието,

С настоящото изследване Министерството на земеделието и храните (МЗХ) си поставя задачата да проучи и изследва през 2022 година мнението на възможно най-голям брой потребители за предоставяната статистическа информация в областта на земеделието. Това ще даде възможност да се направи реална оценка и анализ на Вашата удовлетвореност от предлаганите статистически информационни продукти и услуги.

Попълването на анкетната карта гарантира, че ние ще направим всичко възможно да посрещнем Вашите нужди и изисквания, тъй като Вие директно изразявате мнението си и участвате в по-нататъшното подобряване на нашата статистическа информация и услугите, които предоставяме.

Вашите отговори ще бъдат високо оценени. Резултатите от това проучване ще бъдат публикувани на интернет страницата на МЗХ в обобщена форма.

Анкетата е анонимна и Ви уверяваме, че ще бъде запазена конфиденциалността на Вашите индивидуални отговори.

Един от принципите на Кодекса на европейската статистическа практика е статистическите органи да са ангажирани по отношение на качеството. Те систематично и редовно определят силните и слабите страни, с цел непрекъснато усъвършенстване на качеството на процесите и продуктите. Провеждането на изследване на потребителите е отличен инструмент за подобряване на качеството на продуктите и услугите при изготвяне на статистически данни от министерството на земеделието.

За контакт с отдел „Агростатистика“ към

Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“:

Тел.: (+3592) 985 11 532

E-mail: agrostat@mzh.government.bg

Предварително Ви благодарим за попълването на анкетната карта и оказаното съдействие!

Анкета за потребителите на земеделска статистика