Върни се горе

Уважаеми потребители на статистическа информация в областта на земеделието,

С настоящото изследване Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) си поставя задачата да проучи и изследва през 2019 година мнението на възможно най-голям брой потребители за предоставяната статистическа информация в областта на земеделието. Това ще даде възможност да се направи реална оценка и анализ на Вашата удовлетвореност от предлаганите статистически информационни продукти и услуги.

Попълването на анкетната карта гарантира, че ние ще посрещнем Вашите нужди и изисквания, тъй като Вие директно изразявате мнението си и участвате в по-нататъшното подобряване на нашата статистическа информация и услугите, които предоставяме.

Вашите отговори ще бъдат високо оценени. Резултатите от това проучване ще бъдат публикувани на интернет страницата на МЗХГ в обобщена форма.

Анкетата е анонимна и Ви уверяваме, че ще бъде запазена конфиденциалността на Вашите индивидуални отговори.

Един от принципите на Кодекса на европейската статистическа практика е статистическите органи да са ангажирани по отношение на качеството. Те систематично и редовно да определят силните и слабите страни, с цел непрекъснато усъвършенстване на качеството на процесите и продуктите. Провеждането на изследване на потребителите е отличен инструмент за подобряване на качеството на продуктите и услугите при изготвяне на статистически данни от МЗХГ.

За контакт с отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика":

Тел.: (+3592) 985 11 532

E-mail: agrostat@mzh.government.bg

Предварително Ви благодарим за попълването на анкетната карта и оказаното съдействие!

Анкета за потребителите на земеделска статистика