Върни се горе

Становища и предложения може да се изпращат до координационното звено за Стратегическия план по пощата или на имейл адрес: cap@mzh.government.bg.

Съобщение


DOCX файл, 13,2 KB, качен на 28.03.2024 docx document

Наръчник представяне


PPTX файл, 6,7 MB, качен на 15.07.2020 pptx document