Върни се горе

Становища и предложения може да се изпращат до координационното звено за стратегическия план по пощата или на имейл адрес cap@mzh.government.bg.

Наръчник представяне


PPTX файл, 6,7 MB, качен на 15.07.2020 pptx document