Върни се горе

При изпълнение на поетия ангажимен от министъра на земеделието, храните и горите за диалог и публичност публикуваме Проект на наръчник на зелени практики за обществено обсъждане. До 10 август 2020г. ще се приемат предложения от заинтересованите страни и становища кои от добрите земеделски практики, представени в списъка са работещи и могат да намерят място като мерки в Стратегическия план за подпомагане в Новия програмен период. Становища и предложения може да се изпращат до координационното звено за стратегическия план по пощата или на имейл адрес cap@mzh.government.bg.

Наръчник представяне
PPTX файл, 6,7 MB, качен на 15.07.2020

pptx document