Върни се горе

Историята на днешното Министерство на земеделието, храните и горите започва още през 1879 г., когато в чл. 161 на Конституцията, приета от Учредителното Народно събрание във Велико Търново се предлага създаването на 7 министерства, между които е и Министерството на общите сгради, земеделието и търговията. След бурни разногласия Първото Обикновено народно събрание приема броят на министерствата да бъде 6, като Министерството на общите сгради, земеделието и търговията по думите на Петко Каравелов "ще се вмества, както се намери за сгодно". Така с Указ № 23 от 9 август 1879 г., ръководството на земеделието в Княжеска България се предоставя на Министерството на финансите, където е обособено Отделение за държавните имущества, заедно с рудите. За негов подначалник е назначен г-н Иван Димов Гошев.

С Указ № 463 от 1882 г. се прави втори опит за създаване на Министерството на общите сгради, земеделието и търговията, но след две години и половина неговите функции се прекратяват, тъй като не са съобразени с разпоредбите на Търновската конституция. 

Четвъртото Велико Народно събрание предлага промяна в Търновската конституция, която засяга и чл. 161, третиращ въпроса за броя на министерствата. По този повод в брой 107 на Държавен вестник от 25 май 1893 г. се публикува Прокламация на Фердинанд към българския народ за създаване на първото законно Министерство на търговията и земеделието. С Указ № 5 от 19 ноември 1893 г. за негов министър е назначен Панайот Славков. Веднага след встъпването си в длъжност министър Славков внася за разглеждане в Народното събрание 2 законопроекта - първият е за необходимите средства за устройството на работата на МТЗ, вторият - за отпускане на безлихвен заем на бедните земеделци и на пострадалите от градушка. В компетенцията на новосъздаденото Министерство са голяма част от отраслите на националната икономика - земеделие, животновъдство, гори, води, мини, занаяти, индустрия, вътрешна и външна търговия, професионални земеделски и занаятчийски училища. 

През 1895 г. държавната институция се ангажира и със социална политика, като се формират земеделски каси, чийто ръководни функции се поемат от самото Министерство. След създаването на Българска земеделска банка през 1904 г. то упражнява контрол и върху нейната дейност. 

С промяната на Търновската конституция през 1911 г. Министерството на търговията и земеделието се закрива и се създава Министерство на земеделието и държавните имоти. То се оглавява от Димитър Христов, последният министър на закритото МТЗ. В структурата на новото министерство влизат 6 направления - селско стопанство, ветеринарно дело, гори, лов и рибарство, води и държавни имоти.

Последната промяна в името на министерството е с решение на 44-то Народно събрание от 4 май 2017 г. и то носи името Министерство на земеделието, храните и горите.


Министри

Д-р Георги Вълкович (1833 г. – 1892 г.)

От 23.06.1882 г. до 17.11.1882 г. - Министър на обществените сгради, земеделието и търговията

1833 г. – Роден в Одрин.
1857 - 1869 г. – Завършва Военномедицинско училище в Цариград. Началник на хирургическа клиника и преподавател по хирургия в същото училище.
1860 - 1863 г. - Специализира хирургия в Париж.
1879 г. - Депутат в Учредителното събрание. Народен представител в Първото Велико народно събрание.
1879 г.- Директор на Дирекция на общите сгради, земеделието и търговията.
1881 г.- Директор на пощите и телеграфите в Източна Румелия.
1881 -1883 г.- Министър на външните работи и изповеданията и председател на Държавния съвет.
1882 г.- Народен представител в Третото Обикновено народно събрание. Един от лидерите на Консервативната партия.
1887 -1892 г. - Български дипломатически агент в Османската империя.


Генерал-майор Леонид Соболев (1844 г. – 1913 г.)

От 17.11.1882 г. до 14.01.1883 г. - Министър на обществените сгради, земеделието и търговията        
          
1844 г. - Роден в Торонецки уезд, Исаковска губерния, Русия.
1868 г. - Завършва Николаевската военна академия в Санкт Петербург. 
1877-1878 г. - Щабен офицер в действащата армия в България по време на Руско-турската освободителна война. Участва в боевете при Плевен и Шипка. Управлява канцеларията на княз Черкаски и завежда гражданското управление на новоосвободените български земи. 
1881-1893 г. - По време на режима на пълномощията е поканен от княз Батенберг за председател на Министерски съвет.   


Григор Начович (1845 г. – 1920 г.)

От 14.01.1883 г. до 3.03.1883 г.; от 10.02.1896 г. до 31.12.1896 г.; от 18.01.1899 г. до 8.09.1900 г. - Министър на обществените сгради, земеделието и търговията.          
         
1845 г. - Роден в Свищов. Завършва висши политико-икономически науки в Париж.
1866 г. - Председател на Свищовския революционен комитет.
1867-1868 г. - Участва в организирането на Втората българска легия.
1877-1878 г. - По време на Руско- турската освободителна война служи в Главното командване като разузнавач.  
1879 г. - Депутат в Учредителното събрание. Един от водачите на Консервативната партия.
1879 г. - По негово предложение е основано Земеделското училище “Образцов чифлик” край Русе.
1879-1892г. - Министър на финансите.
1879-1896 г. - Министър на външните работи и изповеданията.
1879-1900 г. - Народен представител. 
1881-1882 г. - Министър на вътрешните работи. 
1896-1897 г. - Кмет на София.


Михаил Хилков (1934 г. – 1909 г.)

От 3.03.1883 г. до 7.09.1883 г. - Министър на обществените сгради, земеделието и търговията.
        
1834 г. - Роден в Москва. Завършва пажеския корпус и служи като офицер в лейбгвардейския егерски полк.
1883 г. - Поканен от българските власти да участва в правителството на генерал Леонид Соболев. 
1905-1909 г. - Член на Държавния съвет и държавен секретар. 


Драган Цанков (1828 г. – 1911 г.)

От 7.09.1883 г. до 20.09.1883 г. - Министър  на обществените сгради, земеделието и търговията.

1828 г. - Роден в Свищов. Учи семинария в Одеса и Киев. Следва Киевската духовна академия. 
1859 г. - Отваря своя печатница и започва да издава в. “България”. 
1879 г. - Депутат в Учредителното събрание. По време на Временното руско управление е вицегубернатор на Свищов, Търново и Русе. Окръжен управител във Варна. Участва активно в изработването на Търновската конституция. 
1879 г. - Народен представител в Първото Велико Народно събрание 
1879-1900 г. - Народен представител.
1880 г. - Председател на Министерски съвет и министър на външните работи и изповеданията. 
1883-1884 г. - Председател на Министерски съвет  и министър на вътрешните работи.


Тодор Икономов (1838 г. – 1892 г.)

От 20.09.1883 г. до 29.06.1884 г. - Министър на обществените сгради, земеделието и търговията.
         
1838 г. - Роден в с. Жеравна. Завършва Духовна академия в Киев. 
1879 г. - Депутат в Учредителното събрание. 
1879 г. - Народен представител и подпредседател на Първото Велико Народно събрание. 
1879-1881 г. - Народен представител. 
1879-1881 г. - Окръжен управител в Сливен, Бургас и Шумен. 
1880-1881 г. - Кмет на София. 
1880 г. - Министър на вътрешните работи. 
1882 г. - Председател на Държавния съвет.


Петко Каравелов (1843 г. – 1903 г.)

От 30.06.1884 г. до 15.01.1885 г. - Министър на обществените сгради, земеделието и търговията.
         
1843 г. - Роден в Копривщица. 
1860-1877 г. - Завършва гимназия в Москва, учи в Историко- филологическия и юридически факултет на Московския университет, преподава история.
1878 г. - Вицегубернатор на Видин, окръжен управител на Търново. 
1879 г. - Депутат в Учредителното събрание. Взема дейно участие при изработването на Търновската конституция. 
1881-1883 г. - Кмет на Пловдив.
1884-1886 г. - Председател на Министерския съвет.
1880-1881 г. - Управляващ Министерство на правосъдието.
1885 г. - Управляващ Министерство вътрешните работи.
1880-1901 г. - Министър на финансите. 
1901 г. - Управляващ Министерство на просвещението. 
1879-1901 г. - Председател на Първото, Второто, Четвъртото, Осмото, Деветото, Десетото и Единадесетото Обикновени народни събрания,  и в Първото Велико народно събрание. 


Панайот Славков (1846 г. – 1924 г.)

От 19.11.1893 г. до 19.05.1894 г. - Министър на земеделието
         
1846 г. - Роден във Велико Търново. 
1875 г. - Завършва Медицинското училище и Факултета по медицина и фармация в Букурещ. 
1893 г. - Кмет на Търново. 
1892-1893 г. - Народен представител в Третото Велико народно събрание, Четвъртото, Петото, Шестото, и Седмо Обикновени народни събрания. 1892-1893 г. - Министър на правосъдието.


Димитър Тончев (1859 г. – 1937 г.)

От 19.05.1894 г. до 2.10.1894 г. - Министър на земеделието.
        
1859 г. - Роден в Калофер. 
1880-1883 г. - Завършва гимназия в Николаев, Русия и право в Одеса. 
1883 г. - След завръщането си в България е назначен за помощник-прокурор и председател на Пловдивския департаментален съд. 
1884 г. - Председател на Пловдивското углавно съдилище.
1900-1901 г. - Министър на външните работи. 
1886 г. - Министър на  правосъдието / 1886 г., 1888-1891 г./
1913-1918 г. -  Министър на финансите. 
1886-1887 г. - Народен   представител в Третото Велико народно събрание 1884-1919 г. - Народен представител в Четвъртото, Петото, Шестото, Осмото, Дванадесетото, Петнадесетото, Шестнадесетото, Седемнадесетото Обикновени народни събрания.
1887-1888 г. - Председател на Третото Велико народно събрание и Петото Обикновено народно събрание. 
1913-1918 г. - Министър на финансите. Изиграва значителна роля за присъединяването на България към Централните сили.


Иван Евстратиев Гешов (1849 г. – 1924 г.)

От 2.10.1894 г. до 10.02.1896 г. и от 31.12.1896 г. до 26.08.1897 г. – Министър на земеделието.

1849 г. - Роден в Пловдив. 
1869 г. - Завършва финанси и политически  науки в Манчестър, Англия. 1879-1880 г. - Депутат в Областното събрание на Източна Румелия.
1884 г. - Действителен член на БКД и ковчежник на същото. 
1886 г. – Министър на финансите.
1886-1887 г. - Народен представител на Третото Велико народно събрание.
1898-1911 г. - Председател на БКД.
1911-1924 г. - Председател на БАН. 
1884-1924 г. - Председател на Българския червен кръст. 
1892 г. - Председател на първия български земеделско-промишлен събор в Пловдив.
1894-1897 г. - Министър на финансите.
1894-1923 г. - Народен представител в Осмото, Деветото, от Единадесетото до Деветнадесетото Обикновени народни събрания.
1901 г. - Председател на Единадесетото Обикновено народно събрание. 
1913 г. - Председател на Петнадесетото Обикновено народно събрание. 1911 г. -  Народен представител в Петото Велико народно събрание.


Константин Величков(1855 г. – 1907 г.)

От 26.08.1897 г. до 23.11.1898 г. – Министър на земеделието.
         
1855 г. - Роден в Пазарджик. 
1868 г. - Завършва Галатасарайския лицей в Цариград.
1880-1881 г. - Учи право в Париж.
1886-1889 г. - Учи живопис във Флоренция. 
1894-1901 г. - Народен представител в Осмото, Деветото и Единадесето Обикновени народни събрания. 
1894 г. - Министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията. 1886 г. - Министър на просвещението.
1894-1897 г. - Министър на просвещението. 


Найден Бенев (1857 г. – 1909 г.)

От 23.11.1898 г. до 18.01.1899 г. – Министър на земеделието.
         
1857 г. - Роден в Копривщица. 
1879-1883 г. - Секретар на върховния касационен съд в София.
1883-1907 г. - Работи като адвокат. 
1896-1899 г. - Министър на вътрешните работи.
1886-1887 г. - Народен представител в Третото Велико народно събрание. 
1887-1903 г. - Народен представител в Петото, Деветото, Единадесетото и Дванадесетото Обикновени народни събрания.

Йов Титоров (1854 г. - )

От 8.09.1900 г. до 9.01.1901 г. - Министър на земеделието.

1854 г. - Роден в Болград, Бесарабия. 
1876 г. - Участва в Сръбско-турската война. 
1879 г. - Работи като член на Ломския околийски съд. 
1880-1882 г. - Член и председател на Окръжния съд във Видин. 
1882-1884 г. - Председател на Окръжния съд в София.
1884-1900 г. - Народен представител в Четвъртото , Шестото, Деветото и Десетото Обикновени народни събрания. 
1886 г. - Председател на Върховната сметна палата. 


Петър Данчов (1856 г. – 1913 г.)

От 9.01.1901 г. до 19.02.1901 г. – Министър на земеделието.

1856 г. - Роден в Сливен. 
1878 г. - Завършва класическа гимназия в Чехия и право в Пражкия университет.
1881 г. - Защитава докторат в Йена. 
1881-1882 г. - Работи като адвокат в Сливен. 
1882-1884 г. - Член на Върховното съдилище в Източна Румелия 
1899-1900 г. - Председател на Касационния съд. Декан на Юридическия факултет. 
1901-1903 г. - Главен прокурор, а по-късно председател на Върховния касационен съд.


Александър Людсканов (1854 г. – 1922 г.)

От 19.02.1901 г. до 9.03.1902 г. и от 1.06.1913 г. до 4.07.1913 г. – Министър на земеделието.
         
1854 г. - Роден в Търново. 
1870-1875 г. - Завършва Робърт колеж в Цариград.
1884 г. - Дипломира се право и дипломатически науки в Париж. 
1876 г. - Постъпва в Новорусийския университет в Одеса. Прекъсва следването си, за да вземе участие в Руско-турската освободителна война като преводач в щаба  на ген. Скобелев и участва в боевете при Ловеч и Плевен. 
1878 г. - След Освобождението се включва в движението против Берлинския конгрес. 
1879 г. - Депутат в Учредителното събрание. Като убеден русофил по време на Стамболовия режим е затварян в Черната джамия. Касиер на комитета “Цар Освободител” за построяване на паметник. 
1884-1885 г. - Секретар на дружеството “Червен кръст”.
1899-1922 г. - Народен представител в Десетото, Единадесетото /1901 г./, Дванадесетото, Петнадесетото, Осемнадесетото и Деветнадесетото Обикновени народни събрания.
1902-1903 г. - Министър на вътрешните работи.
1911-1913 г. - Министър на вътрешните работи.
1911 г. - Основател и председател на Английската лига в България. Член на англо-български арбитражен съд в Лондон.  
1911 г. - Народен представител на Петото Велико народно събрание.


Петър Абрашев (1866 г. – 1930 г.)

От 9.03.1902 г. до 5.05.1903 г. – Министър на земеделието.
        
1866 г. - Роден в Котел. 
1887 г. - Завършва класическа гимназия в Русия. 
1887-1890 г. - Следва право в Одеса.
1891 г. - Дипломира се в Женева. 
1891-1895 г. - Работи като съдия в окръжните съдилища в Разград, Варна, Русе, София. 
1895 г. - Адвокат в София. 
1901-1925 г. - Хоноруван доцент във Висшето училище /по-късно Софийски университет/. Професор по съдебно и гражданско право в Софийския университет. 
1911-1913 г. - Министър на правосъдието. 
1902-1913 г. - Народен представител в Дванадесетото и Петнадесетото  Обикновени народни събрания.
1911 г. - Народен представител в Петото Велико Народно събрание. 


Димитър Попов (1855 г. – 1908 г.)

От 5.05.1903 до 24.08.1903 г. - Министър на земеделието.

1855 г. -  Роден в Калофер. 
1876 г. - Учи в Робърт колеж и завършва  Галатасарайския лицей в Цариград. 
1878 г. - След Освобождението работи в Народната библиотека, секретар на Върховния касационен съд, началник на статистическото бюро. Член на Върховния административен съд на Източна Румелия, прокурор, началник на канцеларията на Дирекция на Вътрешните работи. 
1885 г. - Участва активно в Съединението.  
1894-1908 г. - Народен представител в Осмото, Деветото, Единадесетото, Дванадесетото и Тринадесетото Обикновени народни събрания. 


Д-р Никола Генадиев (1867 г. – 1923 г.)

От 24.08.1903 г. до 16.01.1908 г. и от  4.07.1913 г. до 23.09.1913 г. – Министър на земеделието.
         
1867 г. - Роден в Битоля, Македония.
1885 г. - Завършва гимназия в Пловдив. Участва в Съединението и Сръбско-българската война като ученик. 
1886-1891 г. - Завършва право с докторат в Брюксел. След завръщането си в България работи като адвокат в Пловдив. 
1903 г. - Министър на правосъдието. 
1899-1920 г. - Народен представител в Десетото, Единадесетото, Дванадесетото, Тринадесетото, Петнадесетото, Шестнадесетото, Седемнадесетото и Осемнадесетото Обикновени народни събрания. 


Андрей Ляпчев (1866 г. – 1933 г.)

От 16.01.1908 г. до 5.09.1910 г. и от 17.10.1918 г. до 28.11.1918 г. – Министър на земеделието.
         
1866 г. - Роден в с. Ресен, Македония. Учи гимназия в Битоля и Пловдив.  Завършва финансови и стопански  науки в Цюрих, Берлин и Париж. 
1894 г. - След завръщането си в България работи в Министерството на финансите. Участва активно в македонското освободително движение. Един от водачите на Демократическата партия.
1908-1933 г. - Народен представител в Четиринадесетото, Шестнадесетото, Седемнадесетото, Осемнадесетото, Деветнадесетото, Двадесет и първото, Двадесет и второто и  Двадесет и третото Обикновени народни събрания.
1926-1931 г. - Министър председател.
1928 г. - Министър на вътрешните работи. 
Един от основателите на Съюза на земеделските кооперации и на Съюза на популярните банки. 


Д-р Тодор Кръстев 

От 5.09.1910 г. до 16.03.1911 г. – Министър на земеделието.

1865 г. - Роден в Перущица. 
1892 г. - Завършва право в Брюксел  с докторат. 
1892-1995 г. - Съдия в София. 
1895-1908 г. - Адвокат в Пловдив. 
1908-1913 г. - Народен представител в Четиринадесетото и Петнадесетото Обикновени народни събрания. Член на Демократическата партия.
1908-1910 г. - Министър на правосъдието.


Димитър Христов (1871 г. – 1944 г.)

От 16.03.1911 г. до 1.06.1913 г. и от 4.01.1926 г.  до 15.05.1930 г. – Министър на земеделието.

1871 г. - Роден в с. Градец, Котленско. 
1894 г. - Завършва гимназия в Сливен. 
1893 г. - Следва в Историко-филологическия факултет в СУ, завършва право и икономически науки в Цюрих. 
1895-1902 г. - Секретар на Софийската търговско-индустриална камара. 1901-1927 г. - Народен представител Единадесетото, Дванадесетото, Тринадесетото, Четиринадесетото, Осемнадесетото, Деветнадесетото и Двадесет и първото Обикновени народни събрания. 
1911 г. - Народен представител в Петото Велико народно събрание.


Петър Динчев (1857 г. - )

От 23.09.1913 г. до 21.06.1918 г. – Министър на земеделието.
         
1857 г. - Роден в с. Любеново, Първомайско. Завършва право с докторат в Прага. 
1913 г. - Министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството.
1914-1919 г. - Народен представител в Седемнадесетото Обикновено народно събрание. 


Рашко Маджаров (1874 г. – 1943 г.)

От 21.06.1918 г. до 17.10.1918 г. – Министър на земеделието.
         
1874 г. - Роден в Копривщица. Завършва гимназия в София. 
1898 г. - Следва право в Петербург, Париж и Лион /1898 г./. 
1905 г. - Адвокат в София. Председател на Управителния съвет на Българските земеделски кооперации. 
1908-1939 г. - Народен представител в Четиринадесетото до Двадесет и четвъртото Обикновени народни събрания.
1911 г. - Народен представител в Петото Велико народно събрание. 
1924 г. - Министър на правосъдието. 
1924-1926 г. - Министър на железниците, пощите и телеграфите. 
1928-1930 г. -  Министър на железниците, пощите и телеграфите. 


Димитър Драгиев (1869 г. – 1943 г)

От 28.11.1918 г. до 6 .10.1919 г. – Министър на земеделието.
         
1869 г. - Роден в с. Раднево, Старозагорско. 
1886 г. - Завършва гимназия в Хасково и става учител в родното си село. Основава винарска кооперация “Лоза” и кооперативен синдикат “Посредник”, на който става и председател. 
1902-1920 г. - Народен представител в Дванадесетото, Четиринадесетото, Осемнадесетото Обикновени народни  събрания.
1911 г. -  Народен представител в Петото Велико народно събрание. Деятел на БЗНС.


Д-р Райко Даскалов (1886 г. – 1923 г.)

От 6.10.1919 г. до 21.05.1920 г. – Министър на земеделието.

1886 г. - Роден в с. Бяла черква. 
1912 г. - Завършва финансови и политически науки с докторат в Берлин. 1912 г. - Завръща се в България в навечерието на Балканската война и участва в нея като доброволец. 
1913 г. - Член на БЗНС от 1913 г. Активно участва в дейността на съюза. Сътрудничи на в. “Земеделско знаме” със статии срещу участието на България в Първата световна война /1915-1918 г./. 
1916-1918 г. - Лежи в затвора с Ал. Стамболийски. 
1918 г. - Застава начело на въстаналите войнишки маси и провъзгласява Радомирската република. След неуспеха емигрира. 
1919 г. - Завръща се в България и взема активно участие в политическия живот. 
1919-1923 г. - Народен представител в Осемнадесетото, Деветнадесетото и Двадесетото Обикновени народни събрания.
1921 г. - Автор на проекта за аграрната реформа и на законопроекта за референдум за съдене на виновниците за националните катастрофи.
1922 г. - Министър на вътрешните работи  и народното здраве. 
1923 г. - Пълномощен министър в Чехословакия. Създава и ръководи Задгранично представителство на БЗНС.
1923 г. - Убит от активист на ВМРО в Прага.


Александър Оббов (1887 г. – 1975 г.)

От 21.05.1920 г. до 9.06.1923 г., от  17.08.1945 г. до 29.09.1945 г. и от 31.03.1946 г.  до 22.11.1946 г. – Министър на земеделието.

1887 г. - Роден през в Плевен.
1904 г. - Член на БЗНС и негов активен деятел.
1905 г. - Завършва Лозарското училище в Плевен. 
1913 г. - Завършва право в София. 
1923 г. - След военния преврат емигрира в Румъния. 
1923-1925 г. - Член на Задграничното представителство на БЗНС. След разцеплението на земеделската емиграция е ръководител на   Задграничното представителство на дясното крило.
1923 г. - Министър на вътрешните работи и народното здраве.
1933 г. - Завръща се в България и е един от водачите на БЗНС “Ал.Стамболийски” /”Пладне”/.
1919-1946 г. - Народен представител в Осемнадесетото, Деветнадесетото, Двадесетото и Двадесет и шестото Обикновени народни събрания.
1946-1949 г. -  Народен представител в Шестото Велико народно събрание.         1923 г. - Министър на вътрешните работи и народното здраве. 


Янаки Моллов (1882 г. – 1948 г.)

От 9.06.1923 г. до 4.01.1926 г. и от 22.01.1935 г. до 21.04.1935 г. – Министър на земеделието.

1882 г. - Роден в с. Беброво, Търновско.
1905 г. - Завършва агрономство в Москва. 
1921-1923 г. - Основател и пръв декан на факултета по Агрономия.
1923 г. - Министър на народното просвещение.
1923-1934 г. - Народен представител в Двадесет и първото, Двадесет и второто и Двадесет и третото Обикновени народни събрания. 
1924 г. - Автор на Закона за земеделското опитно дело в България.
1927-1939 г. - Декан на Агрономо-лесовъдния факултет.
1934-1935 г. - Министър на народното просвещение.
1939-1940 г. - Ректор на Софийския университет. Професор по аграрна икономика.


Григор Василев (1883 г. – 1942 г.)

От 15.05.1930 г. до 14.05.1931 г. – Министър на земеделието.
         
1883 г. - Роден в с. Радово, Трънско. 
1904 г. - Следва право в Софийския университет и завършва в Женева. 1914-1939 г. - Народен представител в Седемнадесетото, Осемнадесетото, Деветнадесетото, Двадесет и първото, Двадесет и второто, Двадесет и третото и Двадесет и четвъртото Обикновени народни събрания.  


Христо Статев (1887 г. - )

От 14.05.1931 г. до 29.06.1931 г. – Министър на земеделието.
        
1887 г. - Роден в Русе. 
1913 г. - Завършва право в Софийския университет. 
1915-1918 г. - Участва в Балканската война и в Първата световна война. След войната се отдава на журналистическа, публицистична и политическа дейност. 
1923-1944 г. - Народен представител в Двадесет и първото, Двадесет и второто, Двадесет и третото и Двадесет и петото Обикновени народни събрания. 
1931 г. - Основава сп. “Нова мисъл”, в което проповядва националсоциалистическите идеи. 
1944 г. - Емигрира във Виена.


Димитър Гичев (1893 г. – 1964 г.)

От 29.06.1931 г. до 31.12.1932 г. – Министър на земеделието. 
 
1893 г. - Роден през в Перущица. 
1914 г. - Член на БЗНС. 
1922-1923 г. - Окръжен управител на Пловдив.  
1926-1944 г. - Един от създателите на БЗНС “Врабча-1” и негов ръководител.
1923-1939 г. - Народен представител  в Двадесетото, Двадесет и третото и Двадесет и четвъртото Обикновени народни събрания. 
1932-1934 г. - Министър на търговията, промишлеността и труда. 1932-1933 г. - Управлява министерство на народното просвещение. 
1944 г. - Министър без портфейл. 


Константин Муравиев (1893 г. – 1965  г.)   

От 31.12.1932 г. до 19.05.1934 г. – Министър на земеделието.

1893 г. - Роден в Пазарджик. 
1912 г. - Завършва Робърт колеж в Цариград.
1915 г. - Завършва Военното училище в София. 
1918 г. - Става член на БЗНС. Частен секретар на Александър Стамболийски. 
1919-1920 г. - Началник на Обществената безопасност.
1920-1921 г. - Генерален консул в Ротердам и управляващ българската легация в Холандия.
1923-1934 г. - Народен представител в Двадесетото, Двадесет и второто и Двадесет и третото Обикновени народни събрания.  
1923 г. - Министър на  войната.
1931-1933 г. - Министър на народното просвещение.
1944 г. - Министър на вътрешните работи. 
1944 г. - Председател на Министерски съвет.


Коста Бояджиев (1884 г. – 1947 г.)

От 19.05.1934 г. до 22.01.1935 г. – Министър на земеделието.
        
1884 г. - Роден в Пазарджик. 
1904 г. - Завършва агрономство в Брюксел. Работи като началник на отделение в Министерството на земеделието и държавните имоти. 
1921-1924 г. - Управител на Българска централна кооперативна банка. 1924-1926 г. - Управител на БНБ. 
1926-1931 г. - Управител на Френско-българска банка за международна търговия. 
1931-1934 г. - Член на Управителния съвет на Съединените банки.
1934 г. - Министър на Търговията, промишлеността и труда /1934 г./. 
1935 г. - Член на Управителния съвет на италианско-българска търговска банка.                                          


Стойчо Мошанов  (1892 г. – 1975 г.)

От 21.04.1935 г. до 23.11.1935 г. – Министър на земеделието.

1892 г. -  Роден в Дряново.  
1912 г. - Завършва право в Екс ан Прованс, Франция. 
1934-1935 г. - Директор на труда. 
1921-1935 г. - Участва в работата на Международния комитет по труда със седалище в Женева, където е постоянен представител на България. 
1923-1939 г. - Народен представител в Двадесет и първото, Двадесет и второто, Двадесет и третото и Двадесет и четвъртото Обикновени народни събрания. 
1938-1939 г. - Председател на Двадесет и четвъртото Обикновено народно събрание. 


Д-р Димитър Атанасов (1894 г. – 1979 г.)

От 23.11.1935 г. до 4.07.1936 г. – Министър на земеделието.

1894 г. - Роден в с. Грамада, Видинско. 
1910 г. - Завършва Земеделско училище в Садово. 
1914 г. - Следва земеделие в Лайпцигския университет. 
1917 г. - Завършва земеделския  колеж в Ист Лансинг, САЩ. 
1917-1918 г. - Специализира фитопатология в Уисконсинския  университет. 
1920-1921 г. - Специализира в Биологичния институт за земеделие и лесовъдство в Берлин. 
1921-1925 г. -  Работи във Фитопатологичния институт във Вагенинген, Холандия. 
1925 г. - Доцент и пръв преподавател по фитопатология във факултета по агрономия. 
1928 г. - Извънреден професор.
1939 г. - Професор и ръководител на Катедрата по частно земеделие
1943-1944г. -  Декан на факултета по Агрономия. Успява да убеди Рокфелеровата фондация да финансира довършването на сградата на факултета по агрономия на бул. “Др. Цанков” № 8. 
1935-1941 г. - Основател и пръв директор на Института за защита на растенията. Автор на първия Закон за опазване на природата. 


Ради Василев (1883 г. - )

От 4.07.1936 г. до 21.05.1937 г. – Министър на земеделието.

1883 г. - Роден в с. Нов Градец, Варненско. 
1906 г. - Завършва право в София.  
1925 г. - Един от основателите и председател на Съюза на народните кооперативни банки. 
1935 г. - Управител на Българска земеделска кредитна банка. Член на Демократическия сговор. 
1923-1934 г. - Народен представител в Двадесет и първото, Двадесет и второто и Двадесет и третото Обикновени народни събрания.


Банко Банков (1898 г. - )

От 21.05.1937 г. до 14.11.1938 г. – Министър на земеделието.

1898 г. - Роден в с. Комарево, Плевенско. 
1919 г. - Завършва агрономство във Франция. 
1937 г. - Председател на земеделските задруги. Собственик на образцово земеделско стопанство за елитен земеделски материал.


Иван Багрянов (1891 г. – 1945 г.)

От 14.11.1938 г. до 4.02.1941 г. – Министър на земеделието.

1891 г. - Роден в с. Воден, Разградско. 
1912 г. - Завършва военно училище  в София. Участва в Балканската и Първата световна война. 
1919-1923 г. - Следва право в Софийския университет и агрономство в Лайпциг.  Създава най-организираното земеделско стопанство у нас край Разград. 
1938-1944 г. - Председател на Общия съюз на земеделските стопански задруги.
1938-1939 г. - Народен представител в Двадесет и четвъртото Обикновено народно събрание. 
1944 г. - Министър председател /1944 г./.  


Богдан Филов (1883 г. – 1945 г.)

От 4.02.1941 г. до 15.02.1941 г. – Министър на земеделието.

1883 г. - Роден в Стара Загора. 
1901 г. - Учи класическа филология и стара история във Вюрцбург
1902-1903 г. - Прехвърля се в Лайпцигския университет.
1904 г. - Продължава обучението си във Фрайбург, където изучава римска история и археология. Специализира в Бон, Париж и Рим. 
1920-1944 г. - Професор по археология. 
1924-1925 г. - Декан на Историко-филологическия факултет. 
1921-1929 г. - Създател и директор на Българския археологически институт.
1931-1932 г. - Ректор на Софийския университет.
1937-1944 г. - Председател на БАН. 
1940-1943 г. - Министър председател. 
1938-1942 г. - Министър  на Народното просвещение.  
1942 г. - Министър на външните работи и изповеданията.


Димитър Кушев (1889 г. – 1945 г.)

От 15.02.1941 г. до 11.04.1942г. – Министър на земеделието.

1889 г. - Роден в с. Поликраище, Великотърновско. 
1917 г. - Завършва гимназия в Търново и ШЗО. Участва в Първата световна война.
1923 г. - Следва агрономство във Виена и Германия. 
1924-1926 г. - След завръщането си в България е агроном в Плевен и Търново. 
1926-1928 г. - Учител в Земеделското училище в Садово. 
1931-1934 г. - Главен специалист в Министерството на земеделието и държавните имоти, и главен секретар в същото министерство. Има големи заслуги за развитието на лозарството и градинарството в България. 
1934 г. - Член и председател на Съюза на българските градинари. 
1938-1939 г. - Народен представител в Двадесет и четвъртото  Обикновено народно събрание.


Инж. Христо Петров (1892 г. – 1945 г.)

От 11.04.1942 г. до 14.09.1943 г. – Министър на земеделието.

1892 г. - Роден в Ловеч. 
1914 г. - Завършва Военното училище в София. Участва в Първата световна война. Завършва право в Софийския университет, а след това минно инженерство. 
1941 г. - Преподавател в техническото училище в София. Софийски областен директор. 
1941-1942 г. - Главен директор на мина “Перник”.
1943-1944 г. - Министър на железниците, пощите и телеграфите.


Д-р Иван Бешков (1896 г. – 1945 г.)

От 11.09.1943 г. до 1.06.1944 г. – Министър на земеделието.

1896 г. – Роден в с. Долни Дъбник, Плевенско. 
1914 г. - Завършва търговска гимназия в Свищов.
1915 г. - Следва  финансови и стопански науки в Лайпциг. 
1919 г. - Следва право в Софийския университет. 
1926-1936 г. - Основател и член на Управителния съвет на кооперация “Българска захар”. 
1938-1940 г. - Главен директор на Общия съюз на българските земеделски кооперации. 
1927-1944 г. - Народен представител в Двадесет и второто, Двадесет и третото и Двадесет и петото Обикновени народни събрания. 


Акад. Дончо Костов (1897 г. – 1949 г.)

От 1.06.1944 г. до 12.06.1944 г. – Министър на земеделието.

1897 г. - Роден в с. Локорско, Софийско. 
1919-1920 г. - Студент по естествена история в Софийския университет 1924 г. - Със стипендия на МЗДИ завършва агрономство в Хале, Германия. 1926-1929 г. - Специализира генетика в Харвардския университет в САЩ. 1931-1932 г. - Асистент и частен хоноруван доцент в Агрономическия факултет на Софийския университет.
1932-1939 г. - Завежда лаборатория по междувидова хибридизация в Института по генетика при АН на СССР в Ленинград.
1934-1936 г. - Професор, по- късно доктор по генетика в Ленинградския университет.
1939-1949 г. - Директор на Централния земеделски изпитателен институт в София.  
1946-1949 г. - Редовен професор, завежда катедра по дарвинизъм, генетика и селекция в Агрономическия факултет.   
1947-1949 г. - Основател и директор на Института по приложна биология и развитие на организмите при БАН. 
1940-1945 г. - Председател на Дружеството на специалистите в земеделските опитни институти в България. 
1947 г. - Представител на България в Международния съюз на биологическите науки. 


Руси Ст. Русев (1896 г. – 1979 г.)

От 12.06.1944 г. до 2.09.1944 г. – Министър на земеделието.

1896 г. - Роден в Котел. 
1918 г. - Завършва право в Юридическия факултет в София. 
1926 г. - Работи като адвокат в София. Деец на БЗНС. 
1935 г. - Областен директор на Бургас. 
1936-194 г. - Юрисконсулт на Общия съюз на земеделските кооперации. 1944 г. - Министър на правосъдието.


Христо Попов (1888 г. – 1952 г.)

От 2.09.1944 г. до 9.09.1944 г. – Министър на земеделието.

1888 г. - Роден във Варна. 
1912 г. - Завършва агрономство в Германия. Член на БЗНС “Врабча-1”.
1945-1946 г. - Народен представител в Двадесет и шестото Обикновено народно събрание от БЗНС “Никола Петков”. 


Асен Павлов (1898 г. – 1977 г.)

От 9.09.1944 г. до 17.08.1945 г. – Министър на земеделието.

1898 г. - Роден в с. Александрово, Ловешко. 
1918 г. - Един от основателите на младежката земеделска група в Плевен. 1919 г. - Член на БЗНС.
1923 г. - Завършва педагогически курс в Лайпциг. 
1930 г. - Завършва  агрономство в Прага. 
1945 г. - Народен представител в Двадесет и шестото Обикновено народно събрание.
1946-1949 г. - Народен представител в Шестото Велико народно събрание. 1958-1977 г. - Народен представител от Третото до Седмото Народни събрания. 


Михаил Геновски (1903 г. – 1996 г.)

От 29.09.1945 г. до 31.03.1946 г. – Министър на земеделието.

1903 г. - Роден в Карлово. 
1918 г. - Член на БЗНС. 
1924 г. - Завършва икономическо образование в Свободния университет в София. 
1927 г. - Дипломира се в Юридическия факултет на Софийския университет. 
1927-1938 г. - Член и секретар на Постоянното присъствие на Земеделския младежки съюз. 
1927-1944 г. - Работи като журналист и адвокат в София. 
1946-1949 г. - Народен представител в Шестото Велико народно събрание.
1944-1948 г. - Член на Управителния съвет на БЗНС.
1945-1990 г. - Народен представител в Двадесет и шестото, Осмото и Деветото Народни събрания. Взема активно участие в изработването на Конституцията на НРБ. 
1947-1974 г. - Професор по теория на държавата и правото и по международно право в Юридическия факултет на  Софийския университет и във Висшия икономически институт в София. 
1956 г. - Доктор по правни науки. 
1961-1990 г. - Член на Управителния съвет на БЗНС. 

Член на Изпълнителния комитет  на Съюза на юристите в България, на Дружеството за ООН в България, на Президиума на научните работници. 


Георги Трайков (1898 г. – 1975 г.)

От 22.11.1946 г. до 20.01.1950 г. – Министър на земеделието.

1898 г. - Роден с. Върбени, Леринско. 
1919 г. - Става член на БЗНС. 
1922 г. - Участва в основаването на Българския земеделски младежки съюз. 
1944 г. - Взема активно участие в установяването на новата власт във Варна. Областен директор и председател на Окръжната земеделска служба във Варна. 
1945 г. - На конференцията на БЗНС е избран за председател на Управителния съвет. Секретар на Националния съвет на Отечествения фронт. 
1945-1946 г. - Народен представител в Двадесет и шестото Обикновено народно събрание.
1946-1949 г. - Народен представител в Шестото Велико народно събрание.

1947 г. - На Двадесет и седмия конгрес на БЗНС е издигнат за секретар.
1950-1975 г. - Народен представител в Първото, Второто, Третото, Четвъртото, Петото и Шестото Народни събрания. 
1958-1966 г. - Зам. председател на Министерски съвет.
1964-1972 г. - Председател на Народното събрание.
1971-1974 г. - Първи Зам.- председател на Държавния съвет.
1972-1975 г. - Председател на Националния съвет на ОФ.
1974-1975 г. - Председател на БЗНС. 


Акад. Титко Черноколев (1910 г. – 1965 г.)

От 20.01.1950 г. до 22.06.1951 г. – Министър на земеделието.

1910 г. - Роден в Търговище. 
1936 г. - Завършва факултета по агрономия в Софийския университет.
1945 г. - Народен представител в Двадесет и шестото Обикновено народно събрание.   
1946-1949 г. - Народен представител в Шестото Велико народно събрание.
1950-1965 г. - Народен представител в Първото и Четвъртото Народни събрания. 
1953-1955 г. - Директор  на Института по икономика  на селското стопанство към Министерство на земеделието. 
1955-1959 г. - Научен секретар на БАН. 
1958 г. - Професор по икономика и организация на селското стопанство в Селскостопанската академия. 
1958-1961 г. - Член кореспондент на БАН. 
1961-1965 г. - Член на Президиума на БАН . 
1961-1965 г. - Председател на Академията на селскостопанските науки. 1962 г. - Академик на Академията на селскостопанските науки .
1948-1959 г. - Заместник министър на земеделието. 


Никола Стоилов (1915 г. - )

От 22.06.1951 г. до 3.09.1952 г. – Министър на земеделието.

1915 г. - Роден в гр. Пещера. 
1940 г. - Завършва агрономия в Софийския университет. 
1940-1944 г. - Директор на Държавното земеделско училище в Перущица. 1948-1949 г. - Завежда Инспектората за селско стопанство в Комисията за държавен контрол. 
1961-1966 г. - Директор на ДЗС “Совата” Свищов.


Станко Тодоров (1920 г. – 1996 г.)

От 3.09.1952 г. до 11.07.1957 г. – Министър на земеделието.

1920 г. - Роден в с. Кленовик, Радомирско. 
1961-1988 г. - Член на Политбюро на ЦК на БКП.  
1954-1990 г. - Народен представител във Второто, Третото, Четвъртото, Петото, Шестото, Седмото, Осмото и Деветото Народни събрания.
1981-1990 г. - Председател на Осмото и Деветото  Народни събрания.
1990 г. - Народен представител в Седмото Велико народно събрание. 


Иван Пръмов (1921 г. – 1992 г.) 

От 11.07.1957 г. до 27.11.1962 г. – Министър на земеделието.

1921 г. - Роден в с. Войнягово, Пловдивско. 
1948 г. - Завършва агрономия в София. 
1955-1957 г. - Заместник министър на земеделието и горите. 
1978-1986 г. - Председател на ЦКС. 
1958-1990 г. - Народен представител в Третото, Четвъртото, Петото, Шестото, Седмото, Осмото и Деветото Народни събрания. 
1986-1988 г. - Извънреден и пълномощен посланик на НРБ в Полша.


Марин Вачков (1922 г. – 1998 г.)

От 27.11.1962 г. до 12.03.1966 г. – Министър на земеделието.

1922 г. - Роден в Нови пазар, Шуменско. 
Завършва Висшата партийна школа в София. 
1956-1971 г. - Народен представител във Второто, Четвъртото и Петото Обикновени народни събрания. 
1966-1969 г. - Министър на транспорта. 
1970-1976 г. - Посланик в Турция.


Никола Палагачев (1917 г. – 1985 г.)

От 12.03.1966 г. до 27.12.1968 г. – Министър на земеделието.

1917 г. - Роден в Смолян. 
Завършва факултета по агрономия на Софийския университет. 
Професор по аграрна икономика. 
1946-1949 г. - Народен представител в Шестото Велико народно събрание. 1950-1971 г. - Народен представител в Първото, Третото, Четвъртото и Петото Обикновени народни събрания.  


Вълкан Шопов (1924 г. - )

От 27.12.1968 г. до 23.10.1973 г. – Министър на земеделието.

1924 г. - Роден в с. Любен Каравелово, Варненско. 
Завършва Висшата партийна школа в София.
1973-1975 г. - Завежда отдел “Селскостопански” при ЦК на БКП.
1979-1983 г. - Посланик в Люксембург. 
1963-1981 г. - Народен представител в Четвъртото, Петото, Шестото и Седмото Обикновени народни събрания.


Ганчо Кръстев (1928 г. -  )

От 23.10.1973 г. до 28.04.1978 г. – Министър на земеделието.

1928 г. - Роден в с. Славяново, Търговишко. 
1953 г. - Завършва агрономство в София. 
Зам. директор по производството в Научноизследователски селскостопански институт в Генерал Тошево. 
1978 г. - Председател на АПК “Средец”, София. 
1971-1986 г. - Народен представител в Шестото, Седмото и Осмото Народни  събрания.


Григов Стоичков (1926 г. - )

От 28.04.1978 г. до 29.04.1979 г. – Министър на земеделието.

1926 г. - Роден в с. Горна Малина, Софийско. 
1957 г. - Завършва Висшата партийна школа на КПСС. 
1962-1990 г. - Народен представител от Четвъртото до Деветото Народни събрания. 
1973-1977 г. - Министър на строежите и архитектурата.
1969-1973 г. - Министър на транспорта. 
1977-1989 г. - Заместник министър председател на Министерски съвет.    


Васил Цанов (1922 г. - )

От 29.04.1979 г. до 27.05.1981 г. – Министър на земеделието.

1922 г. - Роден в с. Трудовец, Ботевградско. 
1947 г. - Завършва Висшия селскостопански институт в София. 
1948-1952 г. - Работи като стажант-агроном в Ботевград и преподавател в Селскостопанския техникум. 
1958-1973 г. - Председател на обединеното ТКЗС “Ботевградска комуна”. 1974-1976 г. - Генерален директор на ДСО “Сортови семена”. 
1976-1978 г. - Първи заместник министър на земеделието. 
1979-1981 г. - Председател на Централния съвет на Националния аграрно- промишлен съюз. 
1966-1990 г. - Народен представител в Петото, Седмото, Осмото и Деветото Народни събрания.


Александър Петков (1942 г. – 1996 г.)

От 27.5.1981 г. до 24.03.1986 г. – Министър на земеделието.

1942 г. - Роден в с. Старо село, Силистренско. 
1967 г. - Завършва Висшия финансово счетоводен институт в Свищов. Главен счетоводител в ТКЗС в с. Старо село, а по-късно зам.-председател на АПК в Тутракан. 
1986-1988 г. - Първи заместник председател на Съвета по селско и горско стопанство при Министерски съвет. 
Кандидат на икономическите науки, доцент. 
1986-1990 г. - Народен представител в Деветото Народно събрание. 


Алекси Иванов (1922 г. – 1997 г.)

От 24.03.1986 г. до 19.12.1988 г. – Министър на земеделието.

1922 г. - Роден през 1922 г. в с. Хаджилар, Тулчанско. 
Завършва висше икономическо образование във Варна.
1961 г. - Член на Управителния съвет на БЗНС.
1958-1990 г. - Народен представител в Третото, Петото, Шестото, Седмото, Осмото и Деветото  Народни събрания.                
1963-1967 г. - Председател на Окръжното ръководство на БЗНС в Добрич. 1967-1969 г. - Завежда отдел “Селско стопанство” при ПП на БЗНС.
1971 г. - Заместник министър на земеделието и хранителната промишленост. 
1971 г. - Член на Управителния съвет на ПП на БЗНС.
1976-1989 г. - Секретар на ПП на БЗНС. 


Георги Менов (1933 г. - )

От 19.12.1988 г. до 08.02.1990 г. – Министър на земеделието.

1933 г. - Роден в Гоце Делчев. 
Завършва агрономство в София.  
Работи като агроном  в ТКЗС в Гоце Делчев. 
1971 г. - Заместник председател на АПК “Неврокоп”, а по-късно на Окръжния аграрно- промишлен съюз. 
1981-1985 г. - Председател на Окръжното ръководство на БЗНС в Благоевград. 
1985-1986 г. - Заместник председател на НАПС. 
1976-1990 г. - Народен представител в Седмото, Осмото  и Деветото Народни събрания.


Тодор Пандов (1933 г. -  2000 г.)

От 08.02.1990 г. до 20.12.1990 г. – Министър на земеделието.
       
1933 г. - Роден в с. Пелишат, Плевенско. 
1960 г. - Завършва Висшия селскостопански институт в София, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”. 
1964 г. - Главен агроном и заместник председател на ТКЗС в с. Кунино, Врачанско. 
1982-1989 г. - Работи в Института по икономика на селското стопанство. Професор и заместник председател на Селскостопанската академия. Президент на Българската земеделска камара. 
1990-1991 г. - Народен представител в Седмото Велико народно събрание. 1991-1997 г. - Народен представител в Тридесет и шестото и Тридесет и седмото Народно събрание. 


Борис Спиров

От 20.12.1990 г. до 08.11.1991 г. – Министър на земеделието.

1945 г. - Роден в София.  
Завършва Висшия селскостопански институт в София. 
Работи като агроном в АПК “Сливо поле”, Русенско, а по-късно в Института по почвознание и агроекология  “Н. Пушкаров”, София. 
1990-1991 г. - Народен  представител в Седмото Велико народно събрание. 1996 г. - Заместник кмет на София.


Станислав Димитров

От 08.11.1991 г. до 20.05.1992 г. – Министър на земеделието.
          
1926 г. - Роден в София.  
Завършва Юридическия факултет в София.  
1954-1960 г. - Работи като юрисконсулт в ДЗИ.  
1960-1990 г. - Адвокат. 
1991-1992 г. - Член на изпълнителното бюро на Демократическата партия към СДС. 
1992 г. - Член на Конституционния съд.


Георги Стоянов

От 20.05.1992 г. до 30.12.1993 г. – Министър на земеделието.
       
1946 г. - Роден в София. 
1973 г. - Завършва Юридическия факултет в София. 
1990-1992 г. - Работи като юрисконсулт в АПК “Средец” и завежда отдел “Правен” на Министерство на земеделието. Изработва проектозакон за собствеността и ползването на земеделските земи.
1994 г. - Работи като адвокат.


Георги Танев

От 30.12.1993 г. до 17.10.1994 г.- Министър на земеделието.
         
1935 г. - Роден в Стара Загора. 
1958 г. - Завършва Висшия селскостопански институт в София, специалност зоотехника. 
1962 г. - Научен сътрудник в Института по животновъдство, Костинброд.
1965 г. - Специализира в Полша.
1968-1969 г. - Специализира в Чехия.
1973 г. - Старши научен сътрудник. 
1983-1989 г. - Старши научен сътрудник в Института по генно инженерство.
1986-1987 г. - Специализира в Япония. 
1988 г. - Доктор на биологическите науки. 
1989-1991 г. - Ст.н.с. І ст. в Института по животновъдство в Костинброд. 1991-1992 г. - Заместник  министър на земеделието.


Румен Христов

От 17.10.1994 г. до 26.01.1995 г. и от 12.02.1997 г. до 21.05.1997 г. – Министър на земеделието.

1955 г. - Роден в с. Борово, Русенско. 
Завършва аграрна икономика. 
Защитава докторска дисертация. 
Извънреден професор в Югозападния университет в Благоевград. 
1991-1994 г. - Зам.-министър на земеделието.


Васил Чичибаба

От 26.01.1995 г. до 23.01.1996 г. – Министър на земеделието.
        
1935 г. - Роден в с. Бараково, Кюстендилска област. 
1958 г. - Завършва зоотехническия факултет на Висшия селскостопански институт в София. Работи като зоотехник в с. Чапаево, Ловешка област, Стражица и Симеоново. 
1966 г. - Специализира генетика и селекция на птиците в Чехословакия.
1966 г. - Научен сътрудник.
1968 г. - Специализира във Франция. 1974 г.
1969 г. - Член на БЗНС.  
1973 г. - Старши научен сътрудник ІІ ст.
1973-1978 г. - Научен секретар на Института по птицевъдство в Костинброд.
1975 г. - Завежда секция “Генетика и селекция” на Института по птицевъдство в Костинброд. 
1977 г. - Доктор на селскостопанските науки.
1977 г. - Старши научен сътрудник І ст. в Хибридния център по птицевъдство  в Костинброд. 
1978-1982 г. - Директор на Научно-производственото обединение по птицевъдство в Костинброд. 
1982-1987 г. - Главен научен секретар на Селскостопанската академия в София.
1987 г. - Заместник председател на Селскостопанската академия в София.
1989 г. - Член-кореспондент на БАН.
1992 г. - Председател на ССА.
1994-1997 г. - Народен представител в Тридесет и седмото Обикновено народно събрание.


Светослав Шиваров

От 23.01.1996 г. до 10.06.1996 г. – Министър на земеделието.

1944 г. - Роден в Созопол. 
Завършва право в Софийския университет. Работи като прокурор в системата на народните съвети и в БЗНС. Експерт в Комисията за защита на конкуренцията.
1990-1991 г. - Народен представител в Седмото Велико народно събрание.  
1993 г. - Председател на БЗНС “Ал.Стамболийски”. 
1994-1997 г. - Председател на Комисията по правата на човека в Тридесет и седмото Обикновено народно събрание. 
Председател на Националния съвет по социални и демографски въпроси.


Кръстьо Трендафилов

От 10.06.1996 г. до 12.02.1997 г. – Министър на земеделието.

1936 г. - Роден в с. Хайредин, Монтана.  
Завършва Висшия икономически институт  “Карл Маркс”, София. 
1990-1991 г. - Народен представител в Седмото Велико народно събрание.
1991-1998 г. - Народен представител в Тридесет и шестото и Тридесет и осмото Обикновени народни събрания. 


Венцислав Върбанов

От 21.05.1997 г. до 24.07.2001 г. – Министър на земеделието.

1962 г. - Роден в с. Долни Дъбник, Плевенско.  
Завършва зооинженерство в Тракийския университет в Стара Загора. 
1991-1997 г. - Кмет на община Долни Дъбник. 
Член на БЗНС. 
1997-2005 г. - Народен представител в Тридесет и осмото и Тридесет и деветото Обикновени народни събрания.

Мехмед Дикме

От 24.07.2001г. до 23.02.2005 г. – Министър на земеделието.

1966 г. - Роден в с. Диамандово, Ардинско. 
Завършва Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост в Пловдив. 
1995-2001 г. - Кмет на Ардино. 
2001-2005 г. - Народен представител в Тридесет и деветото Обикновено народно събрание.


Нихат Кабил

От 23.2.2005 г. до 24.04.2008 г. – Министър на земеделието.

1962 г. - Роден с. Подайва, Разградско. 
Завършва агрономство във Висшия селскостопански институт в Пловдив. 2001-2005 г. - Зам. министър на земеделието и горите. 


Валери Цветанов

От 24.04.2008 г. до 27 юли 2009 г. - Министър на земеделието.

1951 г. – Роден в гр. Кнежа.
Завършва Висшият селскостопански институт в София със специалност „Зооинженерство”. 1988 г. - става доктор на селскостопанските науки, а две години по-късно – старши научен сътрудник ІІ степен. 


Д-р Мирослав Найденов

От 27 юли 2009 г. до 13 март 2013 г. - Министър на земеделието и храните.

1968 г. – Роден в гр. Враца.
Завършва ветеринарна медицина в Института по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора.Специализирал е "Ветеринарно санитарна експертиза" в Тракийски университет - Стара Загора и”Здравеопазване на животните ”в Берн - Швейцария.


Проф. Иван Станков

От 13 март 2013 г. до 29 май 2013 г.  - Министър на земеделието и храните.

1948 г. - Роден в с. Ружица

Завършва  Селскостопанската академия. Специализирал е в Аграрния колеж „Харпър Адамс” в гр. Ню Порт, Англия (1995) и в Университета в гр. Дижон, Франция (1996).


Проф. Димитър Греков

От 29 май 2013 г. до 06 август 2014 г. - Министър на земеделието и храните.

1958 г.- Роден в гр. Любимец.

Завършва Аграрен университет - Пловдив. 

2007-2013 г.- Ректор на Аграрен университет - Пловдив. 


Васил Грудев

От 06 август 2014 г. до 7 ноември 2014 г. - Министър на земеделието и храните.

1980 г.- Роден в гр. Пловдив. 

Възпитаник е на Френската езикова гимназия в град Пловдив, магистър от Юридическия факултет в университета „Franche-Comté“ в Безансон, Франция. Специализирал е Европейско сътрудничество в Wageningen Business School, Холандия.


Десислава Танева

От 7 ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г. - Министър на земеделието и храните.

През 1995 г. се дипломира в Университета за национално и световно стопанство. През 2001 г. завършва специалност „Право” в Бургаския свободен университет.

През 2007 г. е председател на Общинския съвет на Сливен. От 2009 до 2013 г. е председател на Комисията по земеделие и гори. Има квалификации за мениджмънт и управление.


Проф. Д-р Христо Бозуков

От 27 януари 2017 г. до 04 май 2017 г. - Министър на земеделието и храните.

Завършва висшето си образование през 1985 г. в Аграрния университет в Пловдив със специалност „Инженер-агроном по защита на растенията и почвата” и специализация – „Растителнозащитни технологии при полските култури”.

От 2013 до 2015 г. е председател на Селскостопанската академия в София.

 


Румен Порожанов

От 4 май 2017 г. до 15 май 2019 г. - Министър на земеделието, храните и горите

Защитил е две магистърски степени - по „Аграрен бизнес, икономика и мениджмънт“ и по „Отбранителна индустрия, икономика и мениджмънт“ в Университета за национално и световно стопанство - София.

От март 2011 г. до края на август 2013 г.  заема поста изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” – РА. Той е начело на институцията и от ноември 2014 г. до февруари 2017 г.


Десислава Танева

От 15 май 2019 г. до 12 май 2021 г. - Министър на земеделието, храните и горите

През 1995 г. се дипломира в Университета за национално и световно стопанство. През 2001 г. завършва специалност „Право” в Бургаския свободен университет.

През 2007 г. е председател на Общинския съвет на Сливен. От 2009 до 2013 г. е председател на Комисията по земеделие и гори. Има квалификации за мениджмънт и управление.


Проф. Д-р Христо Бозуков

От 12 май 2021 г. до 16 септември 2021 г. - Министър на земеделието, храните и горите

От 16 септември 2021 г. до 13 декември 2021 г. - Министър на земеделието, храните и горите

Завършва висшето си образование през 1985 г. в Аграрния университет в Пловдив със специалност „Инженер-агроном по защита на растенията и почвата” и специализация – „Растителнозащитни технологии при полските култури”.

От 2013 до 2015 г. е председател на Селскостопанската академия в София.


Д-р Иван Иванов

От 13 декември 2021 г. до 2 август 2022 г. - Министър на земеделието

Притежава магистърски степени по „История” от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и по „Право” от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. През 2016 г. защитава докторска степен по история, а през 2018 г. става доктор на науките по управление на информационни процеси.

От 2013 г. е народен представител в 42-ото, 43–ото, 44-ото, 45–ото, 46–ото и 47–ото Народно събрание на Република България. През този период е член и заместник-председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, член и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и член на Комисията по правни въпроси.


Явор Гечев

От 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. - Министър на земеделието

Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ от Аграрния университет в Пловдив, както и сертификат за професионална квалификация от Съвета на Европа от 2009 г. по специалността „Политическа система и политики на Европейския съюз“.

От 2004 г. до 2009 г. има натрупан опит в Регионалната разплащателна агенция-Пловдив към Държавен фонд „Земеделие“, където заема длъжности от експерт до ръководител на регионалната агенция.

Явор Гечев е бил народен представител в периода май 2013 г.-юли 2013 г., преди това е управител на предприятие в земеделския сектор.

Той е заемал поста заместник-министър на земеделието, храните и горите в периода юли 2013 г. – август 2014 г., след което работи в частния сектор.

От юни 2016 г. до настоящия момент е председател на Националния съюз на земеделските кооперации в България.


Кирил Вътев

От 6 юни 2023 г. до 8 април 2024 г. - Министър на земеделието и храните

От 8 април 2024 г. до 23 април 2024 г. - Министър на земеделието и храните

Кирил Вътев е роден през 1958 г. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ от Националната спортна академия, гр. София. Завършва множество обучения и специализации в чужбина, сред които са: „Запознаване с кооператива „Mercadona“, Барселона, Испания; „Обучение в производството на говеждо месо от кооперативи“, Модена, Италия; „Обучение по програмата JICA, Japan International Cooperation Agency“, Токио, Япония; „Програма за Генерален Мениджмънт към Австрийската Стопанска Камара“, Виена, Австрия и други.

В периода от 1993 – 2023 г. е съсобственик и управител на месопреработвателно предприятие „Тандем - В” ООД, гр. София.

Притежава значителен професионален опит като председател на „Асоциация на месопреработвателите в България“ (1999 – 2004 г. и 2010 – 2013 г.)

Бил е член на Държавната комисия по биоземеделие в периода - 2003 – 2010 г.

От 2017 г. до момента е председател на настоятелството на Българска хранителна банка, като той е и сред нейните основатели през 2012 г.

Кирил Вътев е получавал и редица награди и отличия за своите постижения, като: приз за  принос в развитието на Германо-Българските икономически отношения, връчен от Германо-Българска индустриално-търговска камара; отличие за „Мениджър човешки ресурси - 2009” на Фондация „Човешки ресурси в България и евроинтеграцията”; награда за дългогодишна дейност и принос в изграждането на регионалните браншови организации, връчена от Българска стопанска камара и други.