Върни се горе

Обща политика в областта на рибарството

ОПОР е набор от правила за управление на европейските риболовни флотове и опазване на рибните запаси. Чрез нея се управлява общ ресурс, като се осигурява равен достъп на европейските риболовни флотове до водите и риболовните зони на ЕС и се дава възможност на рибарите да се конкурират лоялно.

Научете повече

Заповеди на министъра на земеделието, храните и горите

Заповеди за забрана на риболов

Заповед № РД09-424/28.05.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Заповед № РД09-69/01.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите
за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите
PDF файл, 5,5 MB, качен на 28.05.2020

pdf document

Заповед РД 09-98 от 26.02.2016 г.
PDF файл, 2,3 MB, качен на 28.02.2018

pdf document

Заповед РД 09-5 от 05.01.2018 г.
PDF файл, 46,5 KB, качен на 28.02.2018

pdf document

Заповед РД 09-262 от 22.03.2017 г.
PDF файл, 50,6 KB, качен на 28.02.2018

pdf document

Заповед РД 9 от 07.01.2016
PDF файл, 671,2 KB, качен на 28.02.2018

pdf document

Други заповеди

Заповед № РД09-499/25.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отстраняване на очевидна техническа грешка в Заповед РД09-332/01.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите
за разрешаване на любителския риболов през тъмната част на денонощието в определени рибностопански обекти
PDF файл, 388,1 KB, качен на 26.06.2020

pdf document

Полезни връзки