Върни се горе

Обща политика в областта на рибарството

ОПОР е набор от правила за управление на европейските риболовни флотове и опазване на рибните запаси. Чрез нея се управлява общ ресурс, като се осигурява равен достъп на европейските риболовни флотове до водите и риболовните зони на ЕС и се дава възможност на рибарите да се конкурират лоялно.

Научете повече

Заповеди на министъра на земеделието и храните

Заповеди за забрана на риболов

Заповед № РД 09-156/01.03.2022 г. на министъра на земеделието за поправка на очевидна фактическа грешка в т 4.1. за област Смолян в заповед РД 09-89/03.02.2022 г. на министъра на земеделието


за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА или в зони от тях през периода 2022-2024 г.
PDF файл, 122,5 KB, качен на 02.03.2022 pdf document

Други заповеди

Архив на заповеди

Заповед № РД09-466/25.04.2023 г. на министъра на земеделието за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД09-439/12.04.2023 г. на министъра на земеделието


за въвеждане на забрана за риболов в рибностопански обекти по чл. 3, чл. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите в периода на размножаване
PDF файл, 82,9 KB, качен на 25.04.2023 pdf document

Заповед № РД09-1113/04.10.2022 г. на министъра на земеделието за изменение и допълнение на Заповед № РД09-395/31.03.2022 г.,


изменена със Заповед № РД09-436/14.04.2022 г. на министъра на земеделието за разрешаване любителския риболов през тъмната част на денонощието в периода от 01 април до 01 ноември 2022 г.
PDF файл, 415,0 KB, качен на 04.10.2022 pdf document

Полезни връзки