Върни се горе

Атанас Добрев

Заместник-министър

0-02-04-9fe75b2a966da9f4afa495b68f2788388e0fc8613364bfa12d7c861782cda23d....jpg  

Атанас Добрев е роден на 18 септември 1975 г. Има магистърска степен по „Стопанско управление” от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

От 2002 до 2007 г. работи в Държавен фонд „Земеделие”, като е началник на няколко отдела в институцията, акредитирана да изпълнява функции на Агенция САПАРД и на Разплащателна агенция.

От 2007 до 2008 г. е съветник на председателя на Държавната агенция по горите и и. д. парламентарен секретар на агенцията.

През 2008 и 2009 г. е изпълнителен директор на Национален фонд „Българска гора”.

От 2009 до 2013 г. работи в сектор земеделие, като от юни 2013 г. е назначен за парламентарен секретар в Министерство на земеделието и храните.

От юли 2014 г. до края на август 2014 г. заема длъжността изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция.

От септември до ноември 2014 г. е директор на дирекция „Административно обслужване и електронно управление” в Министерство на земеделието и храните.

От ноември 2014 г. до май 2017 г. работи като заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция с ресори Оперативна програма „Рибарство и аквакултури“ и програма САПАРД.

Владее английски и руски език.

Женен, с две деца. 


 

Янко Иванов

Заместник-министър

IMG-bef577c019d74c2b345aa6b25a014ff0-V.JPG

Доц. д-р Янко Иванов е заместник-министър на МЗХГ с ресор животновъдство, здравеопазване на животните и политики в агрохранителната верига. Цялостната му дейност е тясно свързана с превенцията, контрола и ликвидирането на трансграничните болести по животните и зоонозите, на национално и международно ниво. Последователно е заемал длъжностите: ръководител на Националната референтна лаборатория по шап и екзотични болести по животните, директор на Националния научноизследователски  ветеринарномедицински институт, заместник-генерален директор и генерален директор на ветеринарната служба на България и Главен ветеринарен инспектор на България. Хоноруван преподавател е в Катедрата по инфекциозни болести при Ветеринарния Факултет на Лесотехническия университет в София. От 1995 г. до 2001 г. е член на научната група към Европейската комисия за борба с шапа на ФАО, ООН и член на Постоянния техническия комитет, а впоследствие член на Изпълнителния комитет и заместник-председател на тази комисия. Като експерт на ФАО е бил на много мисии в различни държави: Китай, Монголия, Тайланд, Грузия, Армения, Азърбайджан, Таджикистан и др. Бил е регионален координатор на ФАО за Балканския полуостров по отношение на инфлуенцата по птиците. Ръководил е проекти финансирани от ЕС за изкореняване на чумата по свинете и беса в Р. Сърбия, на инфлуенцата по птиците в Р. Турция и за изграждане на ветеринарната информационна система на Р. Сърбия.
Владее английски, руски и сръбски.
Женен с две деца.

 


Лозана Василева

Заместник-министър

0-02-05-fb83d4e8c0ec010da161b4f76c234579364b3f09c23e547def608cc4b740f696....jpg

Д-р Лозана Василева има дълъг професионален опит в системата на Министерство на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА).

Защитава докторска степен по аграрна икономика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и специализира биоземеделие в Университета Южна Бохемия в Чехия.

Д-р Василева има поредица от научни публикации на тема „Икономически ефекти от биологичното производство в земеделието”.

В периода 2003 г. - 2004 г. д-р Лозана Василева работи като старши експерт по агростатистика в Областна дирекция „Земеделие и гори” в гр. Пазарджик.

От 2004 г. до 2009 г. е счетоводител, а от 2009 г. е директор на Областната дирекция на ДФ „Земеделие” в гр. Пазарджик.

С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” от 29 август 2014г. д-р Лозана Василева е назначена за изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – РА.

От ноември 2014г. до февруари 2017г. е заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция.

Владее английски и френски език.