Върни се горе

Временна рамка Украйна


Ковид рубрика


Законодателство в областта на държавните помощи

Вкл. информация за изпълнение на задължението за осигуряване на прозрачност на държавните помощи


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство"


 

Допълнително споразумение № РД 50-23/23.03.2022 г. към Договор № РД 50-23/05.04.2019 г.


за: „Извършване от „Напоителни системи” ЕАД на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите,експлоатация и поддръжка на водостопански системи и съоръжения – публична държавна собственост”, ведно с Приложение 1, в това число Приложения: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и Приложение 2.

RAR файл, 20,5 MB, качен на 03.10.2022 rar document

Заповед № РД09-507/20.05.2021 г. за утвърждаване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола


използван в първичното селскостопанско производство”, във връзка със Заповед № РД09-61/26.01.2021 г.
Забележка: Уведомлението не се публикува, тъй като съдържа лични данни!
DOCX файл, 108,7 KB, качен на 21.05.2021 docx document